Vrijwilligerswerk

Van onze leden tot 70 jaar verwachten we een bijdrage voor het vele vrijwilligerswerk dat elk jaar weer verricht dient te worden.

Er is een reglement opgesteld waarin o.a. beschreven staat welke leden zijn vrijgesteld. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vragen we onze leden naar hun voorkeur voor het soort verenigingswerk dat jaar.

 

8 uurtjes per jaar vragen we van je. 

Je kunt uit heel veel taken kiezen, zoals verkeersregelaar, afwashulp, brievenbezorger, hulp bij het clubpasbeheer, financiële expert, trainer, barvrijwilliger, bestuurslid en nog véél meer. (klik hier voor een opgave van alle taken) 

Dankzij jouw hulp kunnen we de contributie laag houden en de kantineprijzen schappelijk.

 

Nieuwe leden vragen we bij aanmelding wat ze voor THOR zouden willen doen. Echter het jaar waarin je lid wordt, ben je vrijgesteld van het verrichten van verenigingswerk.

Aanmeldformulier Verenigingswerk