Vrienden van THOR

De Stichting Vrienden van THOR is opgericht om via het inzamelen van geld de atletiek extra te ondersteunen. Dat is voornamelijk voor ondersteuning van de wedstrijdsport en de jeugd.

Bestuur

Het huidige bestuur van de stichting VVT bestaat uit 4 personen;

  • Titus Jansen (voorzitter)
  • Richard van den Biggelaar (penningmeester)
  • Karin Gelens (secretaris)
  • Nico van Mook (lid)

Club van 50

De Club van 50 bestaat uit THOR-leden en personen die de jeugd van THOR een warm hart toedragen.  Zij leggen jaarlijks minimaal € 50,- in. Geld dat volledig besteed dient te worden aan de jeugdafdeling van THOR. De wedstrijdafdeling kan een verzoek om steun voor jeugdactiviteiten indienen bij de VVT.

Als laatste een oproep om de stichting VVT te steunen als je de jeugd en de wedstrijdgroep een warm hart toedraagt. Aanmelden voor de Club van 50 kan door een mail te sturen naar: titus.jansen@kpnplanet.nl .

Jeugdfonds

Afgelopen jaar heeft de VVT het jeugdfonds opgericht. Dit is bedoeld voor ondersteuning van (zeer) talentvolle jonge atleten, volgens vastgestelde richtlijnen en regels.Hiervoor is een maximaal bedrag vastgesteld, wat jaarlijks als steun gegeven zal worden aan deze atleet/atleten. De atleten worden voorgedragen door de trainer na een selectieprocedure en verplichten zich het reglement te volgen. Verderop in dit jaar verwachten we dat de eerste naam/namen bekend te maken.

Fondsenwerving

Met de realisatie van de unilocatie op Sportpark Vierhoeven in 2015 is de stichting VVT zijn inkomstenbron, de exploitatie van de kantine, kwijt geraakt, en sindsdien zijn we op zoek naar nieuwe bronnen. Alle ideeën zijn welkom!