Recreatietrainingen weer opgepakt. Benieuwd naar de ervaringen?

Op pinkstermaandag 1 juni 2020 staan vijf enthousiaste A-lopers om 08:30 te wachten op hun trainer, die zich verontschuldigt voor het te laat aankomen. Hij moet ’s morgens vroeg noodzakelijk wat zaken met betrekking tot het nieuwe protocol nazien.
Het voorinschrijven voor trainingen resulteert in een lijst, die op het laatste moment nog kan worden aangevuld tot een maximum van 2 groepen van 10 recreanten. Immers wie zich niet inschrijft, mag niet deelnemen aan de gezamenlijke training.
Bovenal is het moment van samenkomen een warme begroeting, uiteraard op afstand en zonder lichamelijk contact. Op de foto laten de vijf zien, wat die anderhalve meter inhoudt.

Dat zijn meteen de mededelingen en verder wordt er iemand gevraagd of hij/zij de trainer kan assisteren om de onderlinge afstand tijdens de training te bewaken. Ook een code-woord wordt afgesproken en dit wordt door de trainer ludiek opgelost door de vraag ‘coroja?’te laten beantwoorden door ‘coronee!’ of ‘coroja’. Laat die woorden voor eenieder duidelijk zijn, wat gewenst is en wat niet.
Vervolgens op pad en het eerste duurloopje van 10’ wordt al duidelijk wat de bedoeling is. Over een breed bospad loopt men strikt ter rechterzijde, en strikt ter linkerzijde met minstens anderhalve meter voor/op je medeloper. Dit werkt en de ruimte is genoeg om onderling het een en ander uit te wisselen. De warming-up gebeurt in een wijde kring, onderling anderhalve meter afstand, maar dat waren we al gewend.
De kern bestond uit interval kort en op een eenbaansweg lukt dat prima. Spontaan vormen de tweetallen links en rechts een lint op het moment dat een landbouwtrekker nadert. Ook een andere loopgroep wordt vakkundig gepasseerd onder uitbundig applaus.
Dan volgen nog wat versnellingen op de bospaden. Eerst een heel breed pad, waar wel drie lopers op rij de ruimte kiezen. Los zand deert hen niet. Later is het ook mogelijk een aantal single-tracks te belopen, uiteraard in lintvorm.

De tijd vliegt en in een laatste versnelling tot aan de punt van Visdonk worden de echte A-limieten gehaald. Bij de container, zowel start als eindpunt van deze training is het precies 10:00. Al lopend wat rekken en strekken sluit de training af. Lopers tevreden, trainer tevreden en ieder gaat zijns weegs om te genieten van deze zonnige dag.

Ad van Hees

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.