We mogen weer!

Aan alle leden van de afdeling recreatie


We gaan de trainingen voor de afdeling recreatie op zaterdag 27 maart 2021 weer opstarten. Met 4 -tallen mogen we zowel op, als buiten het sportpark Vierhoeven gaan hardlopen. Om alles in goede banen te leiden hanteert het bestuur van de afdeling recreatie de volgende aanvullende maatregelen:
• Aanmelding via SuperSaas is verplicht. Er kan vanaf maandag 22 maart ingeschreven worden.
• Afhankelijk van het te verwachten aantal aanmeldingen bij bepaalde trainingssessies worden er 1 of 2 trainers per niveaugroep ingezet.
• De groepsgrootte met 1 trainer is maximaal 13 lopers (3 groepen van 4 lopers en 1 trainer van dienst).
• De groepsgrootte met 2 trainers is maximaal 18 (4 groepen van 4 en 2 trainers van dienst)
• Tussen de groepen van 4 wordt minimaal 20 meter afstand gehouden.
• Bij de oefeningen voor de warming up en cooling down geldt alleen het bewaren van de 1,5 meter afstand.
• Als er meerdere trainers deelnemen in dezelfde groep of op dezelfde dag aanwezig zijn, en er zijn meer dan 9 deelnemers in een groep, dan hebben de betrokken trainers de vrijheid om op te splitsen c.q. taken te verdelen.
• Het is ook mogelijk dat de lopers van een groep met een zeer gering aantal (1 of 2) overgeheveld worden naar een andere groep om op deze wijze de extra trainer te vinden.
• Bestuurslid Thieu van Zundert zal, als er lopers op de wachtlijst staan, en er is ruimte door aanwezigheid van 2 of meerdere trainers in de betrokken groep, ervoor zorgen dat ze alsnog tot de training worden toegelaten.
• Vanaf woensdag 31 maart 2021 kan er op woensdagavonden op de baan worden getraind. Echter de trainer van dienst bepaalt in overleg met de groep of er op de baan dan wel op de weg wordt getraind.
• De accommodatie van het Thorhonk is nog niet beschikbaar.
• Voor elke niveaugroep zijn er aparte startvakken in de buurt van de tribune gemaakt. Hou bij het verzamelen in de startvakken 1,5 meter afstand.
• De tassen en kleding kunnen tijdens de training op de tribune achtergelaten worden. Blijf niet op de tribune hangen maar begeef je zo snel mogelijk naar de startvakken of naar huis.
• Het toilet van het Witte Honk kan gebruikt worden.
Ook de trailruntraining wordt weer opgestart en wel op zaterdag 3 april 2021. Op de website van THOR en via persoonlijke mails zal hierover nog nadere informatie volgen.
Het bestuur van de afdeling recreatie wenst haar leden ondanks de beperkingen veel loopplezier bij THOR.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.