Veelzijdig bewegen

Op woensdagavond 21 september, woensdagochtend 28 september en donderdagavond 29 september 2022 wordt deze nieuwe gevarieerde trainingsvorm aangeboden aan alle deelnemers van de C, D en E-groepen op de gewone trainingstijden. Het gaat om de eerste 30 minuten van de training. Opgeven is niet nodig.

VRAAGT VEROUDERING OM EEN ANDERE MANIER VAN SPORTEN/ BEWEGEN?

Ruim 55% van onze leden is 60 jaar of ouder.

We prijzen ons gelukkig dat zo veel ouderen actief bewegen en sporten bij onze vereniging en daardoor direct en indirect werken aan hun gezondheid. Met een ruim wekelijks aanbod kan er gewerkt worden aan het op peil houden van de conditie.

Gezien de leeftijd van het merendeel van onze leden hebben we ons de vraag gesteld of ons huidige sportaanbod voldoende rekening houdt met het verouderingsproces bij onze leden en of dat aanbod wellicht valt te verbeteren.

Menigeen zal het zelf al hebben ervaren maar het is genoegzaam bekend dat effecten van veroudering zich laten gelden.

Laten we nog eens op een rij zetten wat de effecten van veroudering zijn.

  • Onze spieren worden slapper.

Dit treedt vooral op na je 60e!

  • Botten worden brozer.

Dit proces zet zich al in gang vanaf je 30e   Botontkalking (osteoporose) kan het gevolg zijn.

  • We worden vetter en dikker

Een toename van het vetpercentage met 15% is geen uitzondering!

  • We raken sneller buiten adem.

De maximale zuurstofopname is vanaf 65-jaar gemiddeld 30% lager. Door training kan dat verschil teruggebracht worden tot 10%!

  • We gaan trager reageren.

Sporten/ bewegen houdt ons scherper en houdt ons zenuwstelsel in betere conditie!

De vraag die wij stellen is nu of ons huidige trainingsaanbod in voldoende mate tegemoetkomt aan het trachten terug te dringen van resp. te verminderen van bovengenoemde verouderings-effecten?

Laten we vooropstellen dat we trots mogen zijn op al onze leden die zich wekelijks inspannen om bij onze vereniging hun sport-/ spelactiviteit te komen beoefenen. Daarmee werken zij aan hun fitheid en dat verdient alle lof!

Wij zijn van mening dat ons huidig sportaanbod – hoe waardevol en zinvol ook – wellicht een wat eenzijdige benadering kent en daardoor niet in voldoende mate inspeelt op de effecten van het verouderingsproces.

Om VITAAL OUDER TE WORDEN zijn ook andere aspecten van belang dan alleen de loop- of wandelbeweging.

Evenwicht, kracht en coördinatie zijn eveneens van groot belang. En niet te vergeten cognitieve functies!

Gegeven bovenstaande willen we binnen ons bestaande trainingsaanbod een NIEUWE VARIANT ontwikkelen die we gemakshalve VEELZIJDIG BEWEGEN zullen noemen.

IN deze variant proberen we – middels een gevarieerd trainingsaanbod – maximaal in te spelen op het voorkomen resp. terugdringen van de verouderingseffecten.

Centraal staan de volgende uitgangspunten, te weten:

  • FYSIEK FIT

Dat houdt in dat iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau

  • SOCIAAL FIT

Het gaat hierbij om elkaar ontmoeten en samen gezellig bezig zijn

  • STRATEGISCH FIT

Hiermee bedoelen we dat deze trainingsvariant structureel ingebed gaat worden in het trainingsaanbod binnen onze vereniging.

Met ons aanbod willen we bereiken dat ouderen laagdrempelig kunnen bewegen, kunnen meedoen, elkaar kunnen ontmoeten en uiteraard de eigen regie kunnen behouden.

De vraag is nu of deze nader te ontwikkelen variant in een daadwerkelijke behoefte gaat voorzien bij onze leden?

Heb je nog vragen? Stuur dan even een mailtje naar: aanmelden@thor-roosendaal.nl.

Uitbreiding naar nieuwe deelnemers van buitenaf als ook naar Wandelgroepen valt zeker niet uit te sluiten!

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.