Recreatiesport: Trailrunning

Voor de loper die van uitdaging en afwisseling houdt is er nu trailrunning, de laatste trend op het gebied van hardlopen. Begonnen in de Verenigde Staten, lijkt het ook in Nederland steeds meer aan te slaan. Je rent op onverharde paden – trails – door de natuur. Het liefst met hoogteverschil. Onderweg kom je hindernissen tegen als krappe bochten, boomwortels en laaghangende takken. De ene keer loop je door mul zand, dan weer door hoog gras of over de hei. Zo zoek je steeds meer de uitdaging op. Het gaat bij trailrunning niet zozeer om de snelheid, maar meer om het gevoel en de beleving.
Lees hier de uitgebreide informatie.

Programma

Juni 2022

Juli 2022

Augustus 2022

September 2022

FOTO’S 2016-2022

FOTO’S 2022

Voor twee of drie tempogroepen wordt op elke eerste zaterdag van de maand een activiteit georganiseerd. De gemiddelde snelheid voor het A/B/C-niveau is 9 km/uur, inclusief pauzes. Het looptempo is +/- 6.00/km. De afstand is tussen de 12 en 15km per training/run. Voor het C/D-niveau 7,5 km/uur, inclusief pauzes. Het looptempo is +/- 7.00/km. De afstand
is tussen de 9 en 12km per training/run. Voor alle trainingsdata en runs in de regio, zie je elders op deze site de maandelijkse flyer.
Tempo wordt aan de groep aangepast, dus aarzel niet om aan te sluiten. Bij voldoende belangstelling wordt een extra tempogroep geformeerd.

Verdere organisatorische zaken  

Aan de trainingen kunnen zowel leden als niet-leden van Thor deelnemen. Deelname is gratis. Vanaf 2020 is er een team van zes trainers actief, onder leiding van Cor van Nispen (coördinator) en Jos Oonincx (programma/Footprint).
Voor het goed kunnen uitvoeren van het trailrun programma heeft THOR samenwerking gezocht met Footprint. Zie website www.footprintrunner.com.
Aanmelden voor een activiteit is verplicht in verband met overzicht en veiligheid. Er kunnen
maximaal 20 lopers in een groep aan een activiteit meedoen.
Aanmelden via: trailtraining@thor-roosendaal.nl.
Coördinator trailrunning van THOR, Cor van Nispen, zal de belangstellenden tevoren ook de precieze locaties van de regioruns via de mail toesturen. Via het e-mailadres kunnen alle belangstellenden ook nadere informatie over de trainingen en regioruns opvragen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.