Nordic Walking: Trainingen

Trainingstijden                                                 Schema overzicht voorlopers

Dinsdagavond, vertrek 18:45 uur met de gecombineerde groep AB en groep C.

Woensdagmorgen, vertrek 9:15 uur met de niveaugroepen A – B – C – D.

Donderdagmiddag, vertrek 13:30 uur met de gecombineerde groep ABC

Donderdagavond, vertrek 19:15 uur met de gecombineerde groep AB

Zaterdagmorgen, vertrek 9:00 uur met de niveaugroepen A – B – C – D en de Sportgroep

 

Duur van de trainingen

A groep loopt 6 tot 7 km /u, op dinsdag  1,5 uur en op zaterdag 1,5 tot 2 uur.

B groep loopt 5 tot 6 km/u, 1,5 uur

C groep loopt 4 tot 5 km/u, 1,5 uur en is de instroomgroep. Hier ligt de nadruk op techniek en de opbouw van de basisconditie.

D groep loopt 4 km/u, maximaal 1 uur.

 

Reglement van de trainingen

Algemene regels Nordic Walking trainingen A.R.S.V. Thor.

• De trainer of voorloper heeft de leiding en de verantwoording voor de groep; aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden.

• Indien een voetpad aanwezig is zal gebruik gemaakt worden van dit voetpad

• Indien geen voetpad aanwezig is maar wel een fietspad, zal gebruik gemaakt worden van het fietspad. Op fietspaden wordt aan de rechterkant gelopen met maximaal 2 personen naast elkaar.

• Indien de twee bovenstaande opties niet aanwezig zijn, zal op de rijweg gelopen worden. Op de rijweg wordt in principe steeds links gelopen, met maximaal 2 personen naast elkaar.

• Indien de trainer van mening is dat de verkeerssituatie het niet toelaat om links te lopen, kan alleen de trainer bepalen, dat er rechts gelopen wordt. Wederom met maximaal 2 personen naast elkaar.

• Er wordt geen weg overgestoken voordat de trainer toestemming geeft.

• Bij eigen tempo lopen of wanneer de groep door een andere reden uit elkaar valt, halen de snelle lopers steeds de langzamere lopers op.

• Bij slecht zicht en ’s avonds in het donker, is het verplicht om een reflecterend hesje te dragen. De trainer heeft de bevoegdheid om u bij het ontbreken van een hesje te weigeren op de training.

• Houdt steeds voldoende afstand van uw voorganger.

• Laat in verband met de veiligheid uw stokken slepen of houdt deze voor u als het gebruik van stokken in bepaalde situaties niet mogelijk is.

• Er wordt steeds op tijd vertrokken.

• Lopers volgen altijd de instructies van de trainer op. Indien u het niet eens bent met de trainer kunt u dit na de training met hem of haar bespreken. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u zich wenden tot het bestuur.

• Lopers die de instructies van trainers niet volgen, kunnen tijdelijk of definitief geweigerd worden voor deelname aan de trainingen.

• Er geldt altijd, samen uit – samen thuis. Wilt u door omstandigheden een andere route terug, meld dit dan bij de trainer.

• Kies altijd een groep van uw eigen niveau. Hiermee voorkomt u blessures . Werk eerst aan techniek, snelheid komt later.

• De trainer heeft altijd een GSM bij zich.

De nordic walking poles mogen voor en na de training niet meegenomen worden in de bar.

Bestuur afdeling Nordic walking , ARSV THOR.

Reacties gesloten