Trainingsaanbod recreatief hardlopen 2023

Dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien zal iedereen bekend zijn. Als gevolg van het nog steeds teruglopend aantal leden binnen onze vereniging en de stijgende inflatie en kosten zal het niemand verbazen dat wij, als bestuur van de afdeling recreatie, kritisch hebben gekeken naar de begrote uitgaven voor 2023, meer specifiek naar de te verwachten trainingskosten.

 

Er is in maart en vanaf juni tot nu toe, een AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE uitgevoerd per trainingsgroep waarin we hebben gezien dat:

Bij 253 trainingen (36,1%) van onze trainingen geven we aan groepen training met 5 of minder deelnemers.

Bij 18 trainingen (2,6 %) werden groepen samengevoegd als gevolg van te weinig deelnemers bij de geplande groepen.

Bij 21 trainingen (3%) stond de trainer er alleen voor omdat er GEEN DEELNEMERS kwamen opdagen.

Op grond van deze conclusies heeft het bestuur besloten voor 2023 het aanbieden van de verschillende trainingen aan te passen. Wel hebben we ervoor gekozen dat onze deelnemers op weekbasis TENMINSTE 3 KEER op hun niveau kunnen trainen!
Dat heeft als gevolg dat NIET OP ALLE DAGEN onze 5 niveaus van trainen vanaf 2023 zullen worden aangeboden.

WELKE TRAININGSMOGELIJKHEDEN WORDEN VANAF 2023 AANGEBODEN?

Maandagavond A – B – C – D
Dinsdagavond C – D – E
Woensdagochtend B/C – D – E – F – LW
Woensdagavond A – B – C – D – E
Donderdagavond C – D – E
Zaterdagochtend A – B – C – D – E- TRAIL – M (Marathon training)
Zondagochtend C – D – E

Verder hebben we gezien dat in de VAKANTIEPERIODE – de 6 weken zomervakantie van het Lager Onderwijs – het aantal deelnemers aan de trainingen drastisch verminderde.
Daarom heeft het Bestuur dan ook vooralsnog besloten om in deze periode – 15 juli t/m 27 augustus 2023 – waar mogelijk GROEPEN SAMEN TE VOEGEN.

Het bestuur realiseert zich dat met bovengenoemde besluiten ingegrepen wordt in trainingspatronen van onze leden. Zo zullen leden – willen ze op hun niveau blijven trainen – mogelijk van hun vaste trainingsdag moeten afwijken. Dat zal enige aanpassing vergen, ook voor het thuisfront wellicht.
Helaas heeft het bestuur zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om zo het voortbestaan van onze afdeling en vereniging te kunnen garanderen tegen een redelijke afdelingscontributie.

Het bestuur vertrouwt erop dat jullie begrip zullen hebben voor de noodzakelijke ingrepen in ons trainingsprogramma. Heb je nog vragen of wil je hierop reageren: stuur dan een mail naar aanmelden@thor-roosendaal.nl