Ledencertificaten WIN WIN!

De meeste leden kunnen zich vast nog wel herinneren dat THOR eind 2015 een flinke investering wilde doen in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen (130 stuks) en LED-verlichting in de kantine. Er is toen een 1e tranche uitgezet voor leden om voor een of meerdere rentecertificaten in te schrijven. We hadden € 50.000,- nodig, dat verdeeld werd over certificaten van € 100,- en van € 500,- maar al snel was deze 1e tranche vol.

Blijkbaar hadden leden veel vertrouwen in het financiële beleid van THOR. En met een rente van 2% op de certificaten van € 100,- en 3% op die van € 500,- was dit een prima belegging voor de deelnemers.

We wilden graag meer leden de kans geven om mee te doen door een 2e tranche uit te zetten, maar daarmee moesten we ook aangeven wat het doel van die 2e tranche zou zijn. Dat werd de nieuwe tribune. De ALV gaf toestemming en al snel was ook die tweede emissie volgeboekt. Ruim € 100.000,- hebben de leden aan THOR geleend, waarvoor ze dus jaarlijks een mooie rente ontvingen. Dát was nog eens een WIN WIN.

De certificaten hebben een looptijd van 10 jaar en elk jaar is er een eindcijfer getrokken zodat een tiende van de lening afgelost werd. Wie het lidmaatschap opzegde, kreeg versneld de investering terugbetaald.

Nu gaat dit project naar het eind van de looptijd en staan we aan de vooravond van wellicht een nieuwe uitdaging/kans. De vervanging van ‘t Witte honk. Dit gebouw is hoognodig aan vervanging toe en er wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. De noodzaak van deze faciliteit heeft zich de afgelopen jaren bewezen, want we gebruiken dit gebouw niet alleen als krachthonk, maar ook als toiletvoorziening en omkleedruimte voor kinderen tijdens de vele schoolsportdagen en trainingen, EHBO-ruimte, keuken, revalidatie geblesseerde leden, sportruimte voor groepen tijdens slecht weer, wifipunt, uitwijkmogelijkheid tijdens de corona pandemie, etc. etc. Bovendien ligt het dak vol met zonnepanelen. Uiteraard levert het verhuren van dit gebouw ook nog wat op.

In de komende najaars-ALV zal een voorstel worden gepresenteerd aan de leden. We hopen dat we samen weer een mooi project kunnen realiseren.

N.b.: de werkgroep die momenteel in opdracht van het bestuur alle opties onderzoekt bestaat uit: Marco Lodiers, Olaf van Dijk, Anny vd Brand, Jos Smits, Ruud Woord en Yvonne Langen. Vragen en ideeën graag delen met een van deze mensen.

Maandag 17 juli 2023, Yvonne Langen, THOR