Vacatures

 

THOR zoekt voorzitter wedstrijdsport, bestuurslid commodatie en bestuurslid communicatie.

Zie https://www.thor-roosendaal.nl/sportveiligheid/vacatures/

 

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten

Vacatures

Voorzitter wedstrijdsport

 

Omschrijving:

De voorzitter wedstrijdsport wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar. Zij/hij geeft leiding aan het bestuur wedstrijdsport bestaande uit o.a. de penningmeester en secretaris. Kijkende naar de huidige inrichting van arsv THOR betekent dit dat o.a. de werkgroepen Wedstrijdorganisatie, Jury, Wedstrijdsecretariaat en Wedstrijdmaterialen onder jouw verantwoordelijkheid vallen.https://www.thor-roosendaal.nl/sportveiligheid/vacatures/?preview=true

 

Wat doet een voorzitter Wedstrijdsport?

 • verantwoordelijk voor beleidsmatige zaken de wedstrijdsport betreffende
 • samen met de afdelingspenningmeester budgetverantwoordelijke
 • verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur
 • opstellen beleidsplan afdeling
 • verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan
 • jaarlijks overzicht maken van het gerealiseerde beleid in de vorm van een jaarverslag
 • vertaalt het beleid naar de trainingscoördinatoren;
 • stelt alles in het werk om de wedstrijdsport een goede pers te bezorgen in de regio en ver daarbuiten;
 • zorgt voor een goede verhouding tussen enerzijds het prestatieve en anderzijds het sociale aspect van de atletieksport binnen de vereniging
 • stelt alles in het werk om een gezond evenwicht na te streven met de andere geledingen binnen de vereniging.

 

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van wedstrijdatletiek
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kunnen coördineren en delegeren

 

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 6 uur per week.

 

Reacties naar:  wedstrijdsport@thor-roosendaal.nl


Bestuurslid accommodatie

 

Omschrijving:

Als bestuurslid Accommodatie ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Thorhonk, de atletiekbaan, de tribune, oefen- en krachtruimte, materialenopslag en het groen- en grijsonderhoud (tuin en tegels). Je zorgt als medebestuurslid voor een goede communicatie naar en vanuit de werkgroepen.  Je wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar. Kijkende naar de huidige inrichting van arsv THOR betekent dit dat de werkgroep Barbeheer, de tuinploegen en de materialenploeg onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Uiteraard in goed overleg met de verenigingsmanager die de dagelijkse gang van zaken regelt.

 

Wat doet een bestuurslid Accommodatie?

 • verantwoordelijk voor de aansturing van de verenigingsmanager waar het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen
 • ontwikkelt, coördineert (delegeert) en evalueert het accommodatiebeleid
 • draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken
 • onderhoudt het contact met de gemeente inzake de atletiekbaan
 • stelt een jaarplan op voor het onderhoud
 • bespreekt wensen/problemen vanuit de vereniging en koppelt dit waar nodig terug
 • woont maandvergaderingen hoofdbestuur bij

 

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kunnen coördineren en delegeren

 

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 2 – 4 uur per week.

 

Reacties naar:  info@thor-roosendaal.nl

 

Bestuurslid communicatie

 

Omschrijving:

Je coördineert alle zaken rondom communicatie en geeft richting bij de uitvoering van het communicatieplan. Je verstaat het communicatie vak en je kunt je inleven in een grote vereniging. Je wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar.

Je ondersteunt de afdelingen waar nodig; kijkende naar de huidige inrichting van arsv THOR betekent dit dat de werkgroepen Clubblad, Website, Sponsoring en Communicatie onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

 

Wat doet een bestuurslid Communicatie?

 • voorzitten regulier overleg met de werkgroep communicatie (4 per jaar)
 • opstellen, beoordelen en/of actualiseren van het communicatiebeleid
 • afdelingen en vrijwilligers informeren omtrent communicatierichtlijnen
 • coördineren van actualisatie content website
 • advies verlenen over communicatie-oplossingen, meer specifiek over zaken als positionering, imago, social media-uitingen, huisstijl, tone of voice en persberichten
 • schrijven, beoordelen en/of redigeren van communicatie-uitingen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, wervende artikelen en social media-berichten
 • sturing geven aan werkgroep sponsoring
 • bijwonen vergaderingen hoofdbestuur

 

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Kennis van het communicatie vak
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis van sociale media

 

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 4 -6 uur per week.

 

Reacties naar:  info@thor-roosendaal.nl

 

Barvrijwilligers

 

Wat vragen wij?
Minimaal 18 jaar oud, bereid om minimaal 8 bardiensten per jaar te draaien.

Wat bieden wij?
Een gezellig team van collega’s, kans om meer leden van de club te leren kennen en een goed georganiseerde organisatie. Je wordt door een ervaren vrijwilliger ingewerkt.

Meer informatie en / of aanmelden kan bij Franka Hagman, f-hagman@home.nl of via info@thor-roosendaal.nl


Jeugdtrainers

 

Wat vragen wij?
Gevoel voor en affiniteit met atletiek.

Wat bieden wij?
Een opleiding op maat en samenwerking in een goed team en werken met leergierige kinderen.

Meer informatie en / of aanmelden kan bij Monique Snuverink, jeugd@thor-roosendaal.nl
Zie ook: noodkreet

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten