Lidmaatschap/Contributievrijstelling

.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 10 maart 2015 ten aanzien van verzoeken voor vrijstelling van contributie, van leden die langdurige blessures hebben, het volgende besloten:

  1. Voor de basiscontributie wordt geen vrijstelling verleend.
  2. Voor de afdelingscontributie wordt alleen vrijstelling verleend indien voorzien wordt dat de blessure langer duurt dan het lopende contributiekwartaal en het kwartaal daarop volgende.
  3. De vrijstelling wordt voor één kwartaal verstrekt en kan op verzoek verlengd worden.

Procedure:

  1. De vrijstelling voor één kwartaal zal verrekend worden in het kwartaal volgende op het lopende contributiekwartaal waarin het verzoek is aangevraagd.
  2. De aanvraag tot contributievrijstelling alsmede het verzoek tot verlenging van de contributievrijstelling dient ter goedkeuring aangevraagd te worden bij de leiding van de afdeling waar men als lid staat ingeschreven.
  3. Door de ledenadministratie zal de goedgekeurde contributievrijstelling aan het lid schriftelijk bevestigd worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.