Silvestertocht

28 december 2018 - 00:00

Op vrijdag 28 december wordt weer de jaarlijkse Silvestertocht georganiseerd.
De geheime locatie ligt inmiddels vast !!!

Er wordt wat vroeger gestart, zodat we wat vroeger terug zijn en wat meer tijd hebben om de avond goed af te sluiten.
Groep 1 start om 17.30 uur. Groep 2 start om 17.50 uur en groep 3 start om 18.10 uur.
Er kan ingeschreven worden vanaf donderdag 6 t/m zondag 23 december 11.00 uur bij Wil Pardon of Johan Rijnvos.
Inschrijven en meteen betalen: € 7,00 voor thorleden en € 9,00 voor introducees.

N.B. Mocht op 28 december het weer heel erg slecht zijn: glad!!!! ( regen is geen spelbreker) hou dan de website in de gaten of er komt een bericht via sportlink.

Voor de volledigheid nog eens het Reglement Silvesterwandeling

Voor een goed verloop van de Silvesterwandelingen heeft het bestuur van de Afdeling Wandelen het onderstaand reglement opgesteld.

Alvorens in te schrijven dient men hier goed nota van te nemen.

1.De Silvesterwandeltocht wordt meestal gehouden op de dichtstbijgelegen werkdag voor 31 december. De tocht start in principe tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Er wordt onder begeleiding van voorlopers en opsluiters naar bestemming X gewandeld. Er zijn drie starttijden en tevens een keuze uit afstanden (snelheden). Starttijden 17.30 uur, 17.50 uur, 18.10 uur

2.Deelname staat open voor alle leden van Thor. Introducés zijn beperkt toegestaan en pas na toestemming van de marsleider. De minimale leeftijd is 16 jaar. De kosten van deelname worden door het bestuur van Thor-wandel vastgesteld en kenbaar gemaakt op de website van Thor-Roosendaal –wandelen.

3.De inschrijving sluit op zondag voorafgaand aan Kerstmis. Inschrijving op de Silvesteravond is in principe niet mogelijk.

4.De groepsgrootte is maximaal 30 personen. Het maximum aantal groepen bedraagt 3

5.Indien door omstandigheden de tocht verplaats moet worden beslissen de marsleider en het dagelijks bestuur hierover: op de website op die dag vanaf 15.00 de actuele situatie.

6.Een nieuwe datum wordt tevens door hen vastgesteld.

7.Indien ook deze geplande tocht geen doorgang kan vinden, wordt de Silvestertocht voor dat betrokken jaar definitief afgelast.

8.Inschrijfgelden kunnen niet worden terugbetaald, daar de organisatie aan de financiële verplichtingen van de reserveringen moet voldoen. Een eventuele genoegdoening wordt door de marsleider en het bestuur van de Thor-wandel bepaald.

9.Een ieder neemt deel voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele calamiteiten voor, tijdens of na de tocht.

10.Door in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement: neem er nota van.

Hesjes zijn verplicht.

Reacties gesloten