Recreatiesport: Trainingen

Aan alle leden van de afdeling recreatie.

In augustus, september en oktober bouwen we op naar een halve marathon of 10 kilometerafstand (trainingsschema najaar en herstartlooptrainingen). Om alles in goede banen te leiden hanteert het bestuur van de afdeling recreatie de volgende aanvullende maatregelen:
• Aanmelding via SuperSaas is verplicht.
• Afhankelijk van het te verwachten aantal aanmeldingen bij bepaalde trainingssessies worden er 1 of 2 trainers per niveaugroep ingezet.
• De groepsgrootte met 1 trainer is maximaal 20 lopers
• Bij de oefeningen voor de warming up en cooling down geldt het bewaren van de 1,5 meter afstand.
• Als er meerdere trainers deelnemen in dezelfde groep of op dezelfde dag aanwezig zijn, en er zijn meer dan 9 deelnemers in een groep, dan hebben de betrokken trainers de vrijheid om op te splitsen c.q. taken te verdelen.
• Het is ook mogelijk dat de lopers van een groep met een zeer gering aantal (1 of 2) overgeheveld worden naar een andere groep om op deze wijze de extra trainer te vinden.
• Bestuurslid Thieu van Zundert zal, als er lopers op de wachtlijst staan, en er is ruimte door aanwezigheid van 2 of meerdere trainers in de betrokken groep, ervoor zorgen dat ze alsnog tot de training worden toegelaten.
• Het toilet van het Witte Honk kan gebruikt worden.

Het bestuur van de afdeling recreatie wenst haar leden ondanks de beperkingen veel loopplezier bij THOR.

Trailrunning bij THOR

Naast de reguliere trainingen biedt THOR trailrunning.

Ben je THOR-lid en train je regelmatig bij een van de recreatieve groepen van THOR en heb je een vraag, een opmerking of een wens die betrekking heeft op de hieronder gepubliceerde trainingsschema’s mail dan naar recreatie@thor-roosendaal.nl. Je e-mail verzend je rechtstreeks naar de voorzitter van het recreantentrainerscollectief.

Wil je ieder kwartaal het nieuwste schema per e-mail ontvangen? Vul dan je gegevens hieronder in.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

NIET vergeten: Voeg het volgende email-adres toe aan uw adresboek: recreatie@thor-roosendaal.nl

  

Niveau-aanduiding

Niveau-aanduiding loopgroepen arsv THOR

GroepNiveau:Km-tempoKm-tempoKm-tempoKm-tempoKm-tempo
10 km loop je inHerstel-duurloopDuurloop 1Duurloop 2Duurloop 3Tempo-duurloop
A Prestatief<45 min5.455.305.155.004.45
B Prestatief<50 min6.156.005.455.305.15
C Recreatief<55 min6.456.306.156.005.45
D Recreatief<60 min7.157.006.456.306.15
E Recreatief>60 min8.007.457.307.157.00

 

Trainingstijden

Overzicht recreatietrainingen vanuit het THOR-honk (Vierhoeven)

MA-DI-WO-DO-avond
19.00 - 20.30u
WO-ochtend
ZA-ZO-ochtend
08.30 - 10.00u
AA
BB: 09.15 - 10.45B
CC: 09.15 - 10.45C
DD: 09.15 - 10.45D
EE: 09.15 - 10.45E
F*: 09.15 - 10.45
Loop/wandelgroep*: 09.30-10.30

* hanteren eigen tempo’s

Loopgroepen

Recreatieve loopgroepen arsv THOR

Alle loopgroepen binnen de afdeling zijn niveau – groepen. Dat houdt in dat op basis van een bepaald basis-tempo wordt getraind. Door deze indeling te hanteren en daar de trainingen op af te stemmen wordt voorkomen dat “onder- of over -” getraind wordt, waardoor minder plezier in het lopen ontstaat of blessures.

Lopers en loopsters kunnen kiezen uit een drietal vormen van recreatief lopen:

Recreatief lopen met het accent op prestatie

Recreatief lopen met het accent op recreatie

Recreatief lopen met het accent op herstel

Het staat lopers en loopsters bij aanvang van elke training vrij om te kiezen met welke groep zij mee gaan trainen. Voel je je eens een keer wat minder dan kun je met een “lagere” groep meegaan en wil je eens wat extra neerzetten dan ga je met een “hogere” groep mee. Kortom “Voor elk wat wils”.

Evenzo is ieder lid vrij om te bepalen hoe vaak men per week wil trainen. Van trainingsverplichtingen is dus geen sprake. Wel is het zo dat, wil je de lichamelijke conditie opbouwen of onderhouden, regelmatig trainen een must is!

Voor bijzondere lopen zoals bv. marathons worden binnen de afdeling vaak aparte loopgroepen gevormd die naast de wekelijkse trainingen extra trainen met behulp van korte en langere duurlopen.

Recreatief lopen met het accent op prestatie

Deze loopgroepen beoefenen de loopsport op recreatieve basis maar leggen daarbij het accent op het regelmatig deelnemen aan wedstrijden dus op het neerzetten van sportieve prestaties. Hierbij kan gedacht worden aan wegatletiek – wedstrijden van 5 of 10 km, 5 of 10 Engelse Mijl, halve marathons als ook marathons, maar ook aan veldcrossen in de winterperiode. Via verantwoorde trainingsschema’s wordt vaak toe getraind naar bepaalde wedstrijden zoals b.v. de 10 km en Halve Marathon van Roosendaal of van Etten-Leur.

Het spreekt voor zich dat de trainingen steeds onder verantwoordelijkheid van gediplomeerde trainers en trainsters plaatsvinden.

De afdeling kent twee loopgroepen voor deze categorie, te weten de A- en de B-groep.

Recreatief lopen met het accent op recreatie

Deze loopgroepen beoefenen de loopsport op recreatieve basis maar leggen daarbij het accent op het recreatieve karakter. Hierbij moet gedacht worden aan het gezellig met elkaar lopen om het lichaam in goede conditie te houden.

De afdeling kent voor deze categorie twee loopgroepen, te weten de C- en de D-groep.

Recreatief lopen met het accent op herstel

Deze loopgroep beoefent de loopsport op recreatieve basis maar het accent ligt op herstel. De groep is dan ook bedoeld voor beginnende lopers en voor lopers die na onderbreking door ziekte of blessures weer terug willen komen op hun oude niveau. Deze groep wordt ook aanbevolen als je maar één keer per week wilt of kunt trainen.

De E-groep is de groep voor deze categorie.

Wil je weten op welke dagen en tijden er getraind kan worden, klik dan op: Trainingstijden.

Recreatiesport: Cursussen

Recreatie trainingOpstartcursus Hardlopen 2021
EXTRA UITVOERING: Verstandig beginnen met hardlopen.

ROOSENDAAL – Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR begint, na een onderbreking van 1,5 jaar als gevolg van coronabeperkingen, op woensdag 15 september a.s.– voor de 28e keer! – met de opstartcursus hardlopen. Een uitgelezen kans voor diegene die, na een vervelende coronaperiode, in beweging willen komen en kennis willen maken met het recreatieve hardlopen. Vooral beginnende lopers worden nogal eens geconfronteerd met aanloopblessures, die voornamelijk ontstaan door een te snelle en te langdurige belasting van spieren en gewrichten. Juist deze opstartcursus heeft zijn kracht bewezen door de volgende kenmerken; rustig, opbouwend en blessurepreventief. Omdat hardlopen bij THOR veelal recreatief en groepsgewijs gebeurt zal ook het aspect gezelligheid voldoende aan bod komen.

Het betreft een speciale editie waarbij we ons speciaal richten op mensen die als gevolg van de coronabeperkingen in hun activiteiten zijn beperkt en die nu hun conditie weer willen opbouwen. Mede daarom is het aantal deelnemers vooraf beperkt tot 40. Er wordt twaalf weken lang met 2 trainingen per week getraind en de cursus wordt begin december afgesloten met een afsluitingsloop van 6 km. Na afloop kunnen deelnemers aansluiten bij reguliere loopgroepen van THOR.
Mede door de vele jaren ervaring met beginnende lopers, de professionele en medische begeleiding tijdens de trainingen en de uitstekende faciliteiten bij THOR zoals kleedruimtes, douches en kantine is deze opstartcursus inmiddels een begrip geworden in Roosendaal en omstreken.
Alhoewel het lopen zelf de kern van deze cursus is zal er ook veel achtergrondinformatie gegeven worden over zaken als kleding, schoenen, voeding, blessurepreventie, etc. De informatie zal door deskundigen gepresenteerd worden en tevens in een handig naslagwerk uitgereikt worden.

De trainingen worden gehouden op woensdagavond (start 19.15 uur) en zondagochtend (start 09.00 uur).
Naast de uitgebreide informatie over deze cursus op de website www.thor-roosendaal.nl zal er op vrijdag 3 september as. om 19:00 uur een informatieavond in het Thorhonk op sportpark Vierhoeven georganiseerd worden. Belangstellenden zijn vrij om binnen te lopen en aanvullende informatie te vragen.
De cursuskosten bedragen € 85,- Voor leden van THOR bedraagt de cursusprijs € 50,-
Vanwege het beperkte aantal deelnemers is vooraf inschrijven noodzakelijk. Belangstellenden kunnen een Inschrijfformulier en Machtigingsformulier aanvragen op: opstartcursus@thor-roosendaal.nl Telefonisch aanvragen kan ook: 06-27510378.
Beide formulieren moeten ingevuld worden opgestuurd naar of afgegeven op: Paulusdonk 14, 4707 TA Roosendaal. Na ontvangst hiervan is de inschrijving definitief. We hanteren het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt“. Vol is vol!

Overige cursussen

Regelmatig organiseren we trainerscursussen en reanimatietrainingen voor onze trainers en zijn er bijscholingen voor kaderleden. Via mail houden we iedereen op de hoogte hiervan.

Recreatiesport: Organisatie

De organisatie van de afdeling recreatiesport wordt gevormd door het bestuur en verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep ‘Trailrunning’ (contact trailtraining@thor-roosendaal.nl) en de werkgroep ‘Opstartcursus’ (contact opstartcursus@thor-roosendaal.nl). Verder bestaat de afdeling uit een groep trainers die allen gediplomeerd zijn en regelmatig bijeenkomen voor overleg. Het bestuur van de afdeling Recreatiesport is te bereiken via recreatie@thor-roosendaal.nl en bestaat uit:

Voorzitter Paul van Oers
Secretaris ad interim Cor van Nispen
Penningmeester Thieu van Zundert
Lid Ronny Weemaes
Lid Toon van der Burgt
Lid, voorzitter trainersoverleg Miguel Martinez

Recreatiesport: Activiteiten

Trailrunning

Voor de loper die van uitdaging en afwisseling houdt is er nu trailrunning, de laatste trend op het gebied van hardlopen. Begonnen in de Verenigde Staten, lijkt het ook in Nederland steeds meer aan te slaan. Je rent op onverharde paden – trails – door de natuur. Het liefst met hoogteverschil. Onderweg kom je hindernissen tegen als krappe bochten, boomwortels en laaghangende takken. De ene keer loop je door mul zand, dan weer door hoog gras of over de hei. Zo zoek je steeds meer de uitdaging op. Het gaat bij trailrunning niet zozeer om de snelheid, maar meer om het gevoel en de beleving.
Lees hier de uitgebreide informatie.

Programma

Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

De gemiddelde snelheid voor het A/B/C-niveau is 9 km/uur, inclusief pauzes. Het looptempo is +/- 6.00/km. De afstand is tussen de 12 en 15 km per training/run.
Voor het C/D/E-niveau 7,5 km/uur, inclusief pauzes. Het looptempo is +/- 7.00/km. De afstand is tussen de 9 en 12 km per training/run. Tempo wordt aan de groep aangepast, dus aarzel niet om aan te sluiten.

Verdere organisatorische zaken  

Aan de trainingen kunnen zowel leden als niet-leden van Thor deelnemen. Voor Thorleden is de trailtraining gratis. Niet-leden betalen € 2,00.
Vanaf 2020 is er een team van zes trainers actief, onder leiding van Cor van Nispen (coördinator) en Jos Oonincx (programma/Footprint).
Voor het goed kunnen uitvoeren van het trailrunprogramma heeft THOR samenwerking gezocht met Footprint. Zie website www.footprintrunner.com.
Aanmelden voor een activiteit is verplicht in verband met overzicht en veiligheid.
Aanmelden via: trailtraining@thor-roosendaal.nl.
Coördinator trailrunning van THOR, Cor van Nispen, zal de belangstellenden tevoren ook de precieze locaties van de regioruns via de mail toesturen. Via het e-mailadres kunnen alle belangstellenden ook nadere informatie over de trainingen en regioruns opvragen.

Recreatiesport bij THOR

Recreatie training

Hardlopen bij de afdeling recreatie van THOR is voor hardlopers van alle niveaus. Of je nu al jaren intensief traint of net begint, THOR biedt 6 dagen in de week gezellige en gevarieerde trainingen op jouw eigen niveau. Bij de afdeling staat kwaliteit voorop. Je traint dus altijd onder leiding van een deskundige, gekwalificeerde trainer. Bovendien houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van onze leden. Het is tenslotte belangrijk dat je plezier hebt en behoudt in het hardlopen.

Binnen de afdeling recreatie kun je trainen op verschillende niveaus, 6 dagen in de week. Meer informatie over de groepen en trainingstijden vind je bij loopgroepen.
Het trainingsschema vind je bij trainingen. Hier zie je wat er deze week op het programma staat.

Ben je nog geen lid van THOR, kom dan gerust een paar keer gratis mee trainen om te kijken of het je bevalt. Alle loopgroepen starten vanaf het THOR-honk in Sportpark Vierhoeven. Spreekt het je aan dan vragen wij je om lid te worden. Dit gaat heel gemakkelijk door het aanmeldformulier in te vullen.

Wegwedstrijden/crossen

 

4e Zondag van juni

Basis CMYK

Alle informatie over de Halve Marathon van Roosendaal kunt u vinden op http://halvemarathonroosendaal.nl/


Quikrun september

Logo_Quikrun

De Quikrun bestaat uit diverse onderdelen:

• Een wedstrijdloop van 5 km en 10 km die onderdeel uitmaakt van het Running Center Loopcircuit (RCLC)

• Een recreatieloop van 5 km en 10 km.

• De Remmerswaal bedrijven challege, waarin teams het tegen elkaar op kunnen nemen over een afstand van 5 km of 10 km.

• Een Kids boothcamp.

Alle informatie over de Quikrun en de inschrijving kunt u vinden op www.quikrun.nl.