Meepraten over bestuurs- en verenigingsstructuur?!

In het korte verslag van de ALV van 27 juni 2016 hebt u kunnen lezen dat in de komende maanden een voorstel zal worden uitgewerkt voor aanpassing van de bestuurs- en verenigingsstructuur. De bedoeling is dat in de ALV van november 2016 de definitieve voorstellen zullen worden gepresenteerd. Uitgebreidere achtergrondinformatie kunt u vinden bij de agendastukken van de ALV van juni 2016. Als u wilt meepraten over dit onderwerp meldt u zich dan bij ondergetekende via de mail voorzitter@thor-roosendaal.nl. U kunt natuurlijk ook een schriftelijke bijdrage leveren. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld, want alleen samen komen we tot goede oplossingen.

Johan Henken, voorzitter

THOR huldigt jubilarissen

 

In de algemene ledenvergadering van maandag 27 juni 2016 zijn de leden gehuldigd die 50, 40 of 25 jaar lid zijn van Thor.

Jubilarissen 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jubilarissen van links naar rechts. Jan Mulders (40 jr), John Mol (40 jr), Toon van Osta (25 jr), Ad Schneijdenberg (40 jr), John IJzerman (50 jr), Rob van Mechelen (40 jr) en Jan Vermunt (40jr).

Op de foto ontbreken nog 7 jubilarissen. Zij waren die avond verhinderd. Annelies Knappers – Hectors (25jr), Wim van Heesch (25 jr), Willem Moerkens (25 jr), Ria van Oosterhout ( 25 jr), Francien Buijs – de Kok (25 jr),  Yvonne Langen – van Overveld (25 jr) en Wim Thomas (25 jr).