Functieomschrijving penningmeester

Bankzaken

Administratief verwerken van negen bankrekeningen (hoofdrekening, afdelingen, Halve marathon en Avond4daagse, contributierekening en een spaarrekening) d.m.v. inlezen van bankafschriften

Betalingen direct via bank (niet als factuur)

Inkoopfacturen

Circa vijfhonderd inkoopfacturen op jaarbasis

a. Invoeren facturen in Trello (Trello = procesondersteuning)
b. Coderen, boeken en klaarzetten facturen in bank
c. Het fiatteren van de betalingen die klaargezet zijn in de bank

Verkoopfacturen

Circa 140 facturen op jaarbasis. Facturen worden gemaakt door Ria

Gegevens worden aangereikt door Ver.Manager, HalveMarathon, Fondsenwerving, etc.

a. Wordt uitgevoerd door TF (JS, TvZ)
b. Verzending van facturen via MAIL na controle PM
c. Debiteurenbewaking door TF (TvZ)

Kas

Er is nauwelijks contant geld in omloop bij THOR.

Interne consumptiebonnen

Bijhouden uitgifte consumptiebonnen (door VM)

Kwartaal overzicht en doorbelasten naar afdelingen via overboekingen

Maximaal 10 uitgiften per kwartaal

a. Wordt uitgevoerd door TF (VM, JS)
b. PM belast de gebruikers voor het intern verbruik aan de hand van opgave TF

Begroting en jaarrekening

a. Opmaken concept begroting, bespreken bestuur, aanpassen en publicatiestukken voor ALV
b. Voorstel contributie op basis van voorliggende begroting
c. Opmaken jaarrekening aan de hand van administratie sportlink.
d. Maken van voorafgaande journaalposten (voorraden, afkoopsommen, correctieboekingen, afschrijvingen adhv activastaat

PM: gevraagde vaardigheden

a. Conceptueel denken in cijfers
b. Spreadsheet vaardigheden
c. Beleid omzetten in cijfers; kostprijsberekeningen
d. Overleg kascontrole commissie

Belastingzaken

Opstellen BTW aangifte (per kwartaal)

Wordt uitgevoerd door TF (MM en JS) PM fiatteert de klaargezette betaling

Salarisadministratie

 1. Betalen netto loon en loonheffing
  Wordt uitgevoerd door PM aan de hand van opgave van TF (MT)
 1. Salarisadministratie en loonaangifte
  Wordt uitgevoerd door TF (MT)

Verontreinigingsheffing en rioolheffing (digitaal/jaarlijks)

Wordt uitgevoerd door PM

Communicatie

1. Penningmeesters afdelingen (4x) en Evenementen (2x) werkgroepen (cashless, barbeheer, ledenadministratie) doorlopend beschikbaar via telefoon, Slack, g-drive
2. per kwartaal bevoorschotting lopend jaar
Wordt uitgevoerd door PM
3. Bestuur: 1 x per maand vergadering (vier uur per vergadering, incl. voorbereiding)
4. Aanspreekpunt/overlegstructuur Verenigingsmanager
5. Communicatie en slack afhandeling (15 min per dag)

ledenadministratie/contributie-inning:

 1. Ledenadministratie (sportlink) wordt uitgevoerd door TL (team ledenadministratie)
 2. Periodiek overleg met ledenadministrateur inzake openstaande posten, contributievragen/perikelen en incasso-opdrachten (gerechtsdeurwaarder)

Budgethouder fondsen derden (Fit route)

Wordt uitgevoerd door PM

Subsidies

Penningmeester is contactpersoon bij gemeente voor aanvragen en indienen subsidies

Ledencertificaten

Jaarlijks uitloting eindcijfer, jaarlijks terugbetalen uitgelote certificaten, Jaarlijk uitbetalen van rente

Wordt uitgevoerd door TF (JS); klaargezette betalingen worden gefiatteerd door PM

Afscheid voorzitter

.

Partir c’est un peut de mourir (afscheid is een stukje sterven) schreef ik in de laatste uitgave van ons zo dierbare THOR-magazine. Zo voelt het ook om in de volgende algemene ledenvergadering afscheid te nemen als voorzitter van onze vereniging. Het voorzitterschap voelde voor mij als een soort reünie. Daardoor heb ik veel oude bekenden weer ontmoet en veel nieuwe contacten gemaakt.
Als voorzitter heb ik bij mijn benoeming al aangekondigd dat ik het voorzitterschap voor een tijdelijke periode wilde invullen en ik ben nu na 3 jaar aftredend. Afscheid nemen is ook plaats maken voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën.

Jammer dat ondanks het intensieve werk van de wervingscommissie er nog steeds geen nieuwe voorzitter is gevonden. Gelukkig is Fred Zacht bereid gevonden om als plaatsvervangend voorzitter, tijdelijk het voorzitterschap over te nemen. Maar dat neemt niet weg dat het broodnodig is, om de vacatures binnen het hoofdbestuur in te vullen. En let op: zonder bestuur heb je feitelijk geen vereniging meer!! En niemand wil toch dat dit THOR zou overkomen??

We moeten van het positieve uitgaan en hopen, nu we langzamerhand de vakantieperiode naderen, dat er een aantal geschikte kandidaten gevonden worden. En eerlijk gezegd zou verjonging van het hoofdbestuur goed en verfrissend zijn voor onze vereniging. Jongeren brengen tenslotte ook nieuwe ideeën en inzichten met zich mee.

Graag wil ik een ieder bedanken voor de vele leuke contacten en de goede samenwerking met velen van jullie. Ik wens een ieder een fijne zomerperiode toe, veel gezondheid en het allerbeste met onze mooie vereniging.

Met vriendelijke groet,

Willy Louwerse

Mondkapje dragen bij THOR

De accommodaties van THOR behoren niet tot de publieke ruimtes, daarom geldt het onderstaande:

Besloten gebouwen: geen advies, vaak wel mondkapje

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Advies CMT

Veiligheid staat voorop .Volg de bepalingen die gelden voor de publieke binnenruimtes. Mondkapjes verplicht.

 • Tijdens het binnensporten, gymzaal en Witte honk, geen mondkapjes.
  Bij binnenkomst en bij het weggaan mondkapje verplicht.
 • Thorhonk, voor kantine geldt regeling zoals in de horeca, alleen als men op de plaats zit geen mondkapje. Overige situaties mondkapje verplicht, ook bij bezoek toilet.
 • Uitzondering: Voor de buitensporters die gebruik maken van het toilet in ‘t witte honk geldt dat ze dit zonder mondkapje mogen doen.

Hoofdbestuur

December 2020

Functieomschrijving barvrijwilliger

Werkzaamheden

 • Je werkt meestal samen met een andere barvrijwilliger.
 • Je schenkt koffie en thee en fris/bier/wijn.
 • Alle verkopen worden op de kassa aangeslagen en afgerekend door de klant dmv een ledenpas of een bankpas. We nemen geen cash aan.
 • Je zorgt dat de koelvoorraad aan het eind vd bardienst is aangevuld.
 • Je maakt de bar, de tafeltjes, het koffieapparaat en de kopjes schoon.
 • Je zorgt voor aanvulling van toiletpapier (schoonmaken doet een schoonmaakbedrijf)
 • Soms worden er snacks gebakken. Dit is vooral tijdens evenementen en regelmatig ook ’s avonds.
 • Je bent aanspreekpunt voor bezoekers.

Wat vragen wij?

Minimaal 18 jaar oud en bereid om af en toe een bardienst te draaien. Je werkt graag met mensen en je bent gastvrij.

We zijn 6 dagen per week geopend en zoeken hulp op maandag- tm donderdagavond van 18.00 – 22.30 uur, woensdag van 08.30 – 12.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 8.00 – 12.00 uur. Indien je één van die dagen zou kunnen, dan zou je ons al enorm helpen.

Wat bieden wij?

Een gezellig team van vrijwilligers en de kans om meer leden van de club te leren kennen en zo je netwerk te vergroten. Je wordt onderdeel van een goed georganiseerde club en je wordt door een ervaren vrijwilliger ingewerkt.

Meer informatie en / of aanmelden

Franka Hagman   f-hagman@home.nl

Yvonne Langen    info@thor-roosendaal.nl

06 226 140 77

Functieomschrijving kantinewacht

.

THOR zoekt vrijwilligers die de taak van kantinewacht willen vervullen.

.

Wat is de aanleiding van deze taak ?

 1. De laatste jaren, met name rond de feestdagen en in de vakantieperiode, komt het regelmatig voor dat we slechts met zeer veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om bardienst te draaien. En als er niemand is om de bar te doen, dan is er maar één mogelijkheid: de kantine die avond of ochtend te sluiten.
 2. Zolang de sportkantines op last van de overheid gesloten zijn, gaan de trainingen gelukkig wel door. Dan hebben we iemand nodig die kan openen voor aanvang van alle trainingen en weer kan afsluiten.

 .

Maar bij een kantinesluiting moeten trainingen en vergaderingen wel gewoon doorgang kunnen vinden.

.

Een eerste stap op weg naar een oplossing voor dit probleem was het plaatsen van een koffiemachine in de hal van het Thorhonk. Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. Er moet ook iemand zijn die opent en sluit en tijdens de trainingen / vergaderingen op het Thorhonk past.

.

Wat gaat deze taak precies inhouden ?

 15 minuten vóór de eerste training openen van het Thorhonk. (maan- en woensdag is dat 18.45 uur, dins- en donderdag 18.15 uur, ochtenden om 08.15 uur)

 • Het kleine poortje aan de Elderseweg openen en sluiten.
 • Indien nodig aanvullen van spullen (koekjes, bekers, e.d.) bij het koffieapparaat in de hal.
 • Uiterlijk 30 minuten na de laatste trainingen afsluiten van het Thorhonk.
 • Controleer toiletten of er voldoende toiletpapier is
 • Controleer alle deuren en ramen of ze goed afgesloten zijn

We zoeken dus mensen die af en toe deze taak op zich willen nemen.

.

Van belang is ook nog het volgende om te weten:

 • De bar blijft gesloten: er worden geen barhandelingen verricht.
 • Indien nodig de AED, EHBO-koffer en/of icepack beschikbaar stellen als daarom wordt gevraagd.
 • In de winterperiode de buitenverlichting aan- en uitdoen.

.

THOR-leden die zich voor deze taak hebben aangemeld zullen TIJDIG benaderd worden als er een kantinewacht nodig is. Meer informatie: info@thor-roosendaal.nl

Functieomschrijving lid hoofdbestuur sportbeleid

.
Onderstaand een overzicht van zijn belangrijkste gewenste eigenschappen en van zijn belangrijkste werkzaamheden.

.
Hij/zij dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Interesse hebben in en kennis van onze vereniging
 • Aimabele persoonlijkheid
 • Kennis van wandelen, atletiek, nordic walking en de andere activiteiten van THOR
 • Kennis van gemeentelijk en landelijk sportbeleid

.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken van een bestuurslid Sportbeleid.

 • Stimuleren sportparticipatie bij THOR
 • Verkennen nieuwe sportinitiatieven
 • Volgen van (landelijke) trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op ons aanbod.
 • Stimuleren (evt. coördineren) opleidingen trainers en kader.
 • Regelmatig overleg met bestuurslid facilitair
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.
 • Deelnemen aan de Algemene LedenVergaderingen (2 ALV’s per jaar).
 • Voorzitten overleg met afdelingen inzake sportbeleid (1 per afdeling per jaar)
 • Lid hoofdbestuur en als zodanig aanspreekbaar zijn
 • Contact onderhouden met en verantwoording afleggen aan hoofdbestuur
 • Belangstelling tonen bij eigen activiteiten

.

Hoeveel tijd kost deze functie gemiddeld?

Gemiddeld 1 – 3 uur per week

Functieomschrijving bestuurslid facilitair

.

Omschrijving:

Als bestuurslid Facilitair ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Thorhonk, de atletiekbaan, de tribune, oefen- en krachtruimte, materialenopslag en het groen- en grijsonderhoud (tuin en tegels). Je zorgt als medebestuurslid voor een goede communicatie naar en vanuit de werkgroepen.  Je wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar. Kijkende naar de huidige inrichting van THOR betekent dit dat de werkgroep Barbeheer, de tuinploegen en de materialenploeg onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Uiteraard in goed overleg met de verenigingsmanager die de dagelijkse gang van zaken regelt.

Wat doet een bestuurslid facilitair?

 • verantwoordelijk voor de aansturing van de verenigingsmanager waar het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen
 • ontwikkelt, coördineert (delegeert) en evalueert het accommodatiebeleid
 • draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken
 • onderhoudt het contact met de gemeente inzake de atletiekbaan
 • stelt een jaarplan op voor het onderhoud
 • bespreekt wensen/problemen vanuit de vereniging en koppelt dit waar nodig terug
 • woont maandvergaderingen hoofdbestuur bij

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kunnen coördineren en delegeren

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 2 – 4 uur per week.

Reacties naar:  info@thor-roosendaal.nl