Hoe gezond is Thor?

Blijf gezond! Dat is het huidige motto. Maar hoe gezond is THOR eigenlijk, financieel gemeten? En wat is de invloed van Corona op de inkomsten en uitgaven van THOR? Blijft THOR financieel overeind? De laatste vraag is direct positief te beantwoorden: THOR blijft overeind.

Inkomsten van de vereniging in normale tijden

De totale begroting bedraagt ca. € 240.000, waarvan ongeveer 2/3 contributie-inkomsten zijn. De overige inkomsten komen van de bar, evenementen, zoals Avondvierdaagse en Halve Marathon, sponsoring en verhuur van de accommodatie. Ieder kwartaal wordt er ca. € 40.000 aan contributie geïnd, en die kunnen we niet missen, niet in normale tijden, en zeker niet in Corona tijd.

Wat is het effect van Corona?

Eerst bekijken we de inkomsten:

De overige inkomsten zijn onmiddellijk weggevallen. Met een dichte bar, afzeggen van de Avondvierdaagse en de Halve Marathon en geen verhuur van accommodatie zijn die inkomsten nul geworden in het 2e kwartaal: samen genomen is dat een fors negatief bedrag van ruim € 40.000 ten opzichte van de begroting. Dat geld zijn we kwijt en komt niet terug. Als de bar dicht blijft in het 3e kwartaal, is het negatieve effect ongeveer € 15.000, ofwel € 5.000 per maand. In een half jaar is het totaal dus minstens € 55.000 negatief.

Belangrijk om op te merken is dat de contributie-inkomsten in het 2e en 3e kwartaal op een normaal niveau zitten. Opzeggingen liggen op een normaal niveau. Niet onverwacht, de inschrijving van nieuwe leden blijft natuurlijk wel achter bij de vorige perioden, en dat kan gevolgen hebben voor de nabije toekomst, maar nu is de invloed nog beperkt.

Dan naar de uitgaven:

Het stilvallen van de activiteiten van de afdelingen uit zich direct in een positief effect van het wegvallen van kosten van trainers van ongeveer € 18.000 per kwartaal.

Uiteraard probeert de vereniging de algemene, variabele, kosten te beperken, zoals die van zaalhuur, schoonmaak, energie, onderhoud bar, algemene verenigingskosten etc. Stel een besparing van is mogelijk € 10.000 per kwartaal. De vaste kosten zijn verder aanzienlijk en er kan bijna niet op bespaard worden. Denk daarbij aan salariskosten (verenigingsmanager en gym trainers), huur atletiekbaan en witte honk, verzekeringen, beveiliging, zakelijke lasten, afschrijvingen, abonnementen etc. Bij elkaar kan THOR dus per kwartaal mogelijk € 28.000 besparen aan kosten.

Netto resultaat

Uit het bovenstaande blijkt dat in de situatie dat THOR stil ligt en er helemaal geen activiteiten zijn, het netto effect van Corona op het financiële resultaat klein is. Op termijn van een half jaar wordt het verlies van inkomsten, € 55.000, gecompenseerd door afname van de kosten, € 56.000. Dit is echter onder de aanname dat de contributie-inkomsten op niveau blijven. En let op: er liggen schattingen aan ten grondslag, en e.e.a. moet nog waargemaakt worden.

 

Geleidelijk heropstarten van activiteiten

We zullen gaan zien wat het effect is van het geleidelijk herstarten van de activiteiten. De afdelingskosten incl. trainerskosten zullen gaan toenemen. Ook de algemene verenigingskosten zullen weer stijgen. Hygiëne en schoonmaak moeten mogelijk herbezien worden, en kosten kunnen zelfs toenemen ten opzichte van de voorgaande periode. De vereniging investeert onder meer in geschikte EHBO sets en in faciliteiten en middelen voor handdesinfectie.

Hopelijk kan de bar weer snel open, maar te verwachten is dat de omzet en inkomsten ervan mogelijk langere tijd nodig hebben om te herstellen. Te verwachten is dus dat de kosten voor de baat uit gaan lopen. In het dichten van het verschil van uitgaven en inkomsten kan de overheid helpen.

Tegemoetkoming van de overheid

Gelukkig ondersteunt de overheid ook verenigingen zoals THOR met specifieke programma’s. THOR is in feite een klein bedrijf met personeel en eigen omzet.  THOR heeft al kunnen profiteren van twee programma’s van de overheid voor tegemoetkoming in de schade door Corona ontstaan. Een tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000 is al ontvangen vanuit de beleidsregel TOGS, en ongeveer € 5.000 wordt uitgekeerd als tegemoetkoming in salariskosten voor het 2e kwartaal, vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Aangekondigd is een NOW 2.0 voor het 3e kwartaal, wat mogelijk nogmaals ongeveer € 5.000 oplevert. In het vat lijkt verder te zitten een gemeentelijke subsidie (gefinancierd door de rijksoverheid) om tegemoet te komen in de kosten van baanhuur in de periode dat de baan niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kan worden. Voor THOR gaat het hier om aanzienlijke bedragen en zij geven extra financiële zekerheid.

De tegemoetkoming van de overheid hoeft ons niet zozeer te helpen in de achterliggende periode van stilstand, maar is juist relevant voor de komende periode van het geleidelijk weer laten draaien van de vereniging, met stijgende kosten en mogelijk nog tegenvallende opbrengsten.

 

We maken de balans op

Zoals blijkt uit het voorgaande blijft THOR in een periode van absolute stilstand overeind, mits de contributie-inkomsten overeind blijven. Zo’n periode kan natuurlijk niet te lang duren. Gelukkig is THOR financieel gezond, tenminste op korte termijn. En als met een toename van de bedrijvigheid binnen de vereniging, de bar weer begint te draaien, geeft dat de benodigde financiële ruimte. De subsidie van de overheid geeft daarbij extra ruimte in onzekere tijden.

De echte financiële balans maken we aan het eind van het jaar op. Dan gaan we bekijken hoe het staat met de opschaling van activiteiten, daaruit volgende baten en lasten voor THOR, en welke afspraken er gemaakt kunnen worden, in de ALV, over contributieheffing naar de toekomst toe. Maar ook om te bekijken of er over de afgelopen periode een tegemoetkoming mogelijk is. Vooralsnog blijft echter het parool: jullie zelf èn jullie contributie kunnen we als THOR niet missen, geen dag!

Frank Altena, penningmeester

Mei 2020

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Helaas kan de ALV van 29 juni 2020 geen doorgang vinden als gevolg van de Corona crisis. Deze ALV wordt verplaatst naar maandag 26 oktober 2020 aanvang 19:30 uur.

In artikel 16 van de Statuten wordt aangegeven dat er een algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na het jaareinde dient plaats te vinden om daarin het jaarverslag en jaarrekening goed te keuren. Vanwege Corona is het echter niet mogelijk om met grote groepen mensen bijeen te zijn. de Nederlandse overheid heeft met een noodwet e.e.a. aangepast, waardoor deze termijn van 6 maanden te verlengen is met maximaal 4 maanden. Vandaar de datum 26 oktober 2020.

Er komt daarna geen ALV in november, dus zal in oktober ook de begroting 2021 van arsv THOR worden vastgesteld.

Indien vragen over dit graag per mail naar secretaris@thor-roosendaal.nl

Vacatures

Voorzitter hoofdbestuur

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Secretaris hoofdbestuur

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Lid hoofdbestuur sportbeleid

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Bestuurslid communicatie

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Barvrijwilligers

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Jeugdtrainers

Voor een functieomschrijving,  lees hier.

Kantinewacht

Voor een functieomschrijving, lees hier.

THOR Clubpas – Vragen? clubpas@thor-roosendaal.nl

 

Ga snel  naar:

 

Sinds kort hebben wij een nieuw kassasysteem in het Thorhonk. Het is een simpel en gebruiksvriendelijke kassa. De ervaring met deze nieuwe kassa is positief. Met de introductie van het nieuwe kassasysteem introduceren wij nu ook de THOR Clubpas.

Met deze pas kun je nog makkelijker afrekenen aan de bar.

De THOR Clubpas heeft enkele belangrijke voordelen: je hoeft geen geld meer mee te nemen naar de club, je hebt overzicht en controle over je bar-uitgaven (of die van je kind) en de barvrijwilligers hoeven aan het eind van hun dienst (bijna) geen contant geld meer te tellen.

Vanaf eind december 2018 is de pas bij alle THOR-leden bezorgd, voorzien van een duidelijke uitleg.


Hoe werkt betalen met de clubpas?

Voor de administratieve afhandeling heeft THOR een overeenkomst gesloten met Twelve. Zij zijn leverancier van ons nieuwe kassasysteem in de kantine en beheren de BackOffice van de betaalfunctie van de clubpas.

De clubpas is een veelzijdig betaalmiddel dat je het nodige gemak en voordeel oplevert. Met deze persoonlijke ledenkaart kun je in het Thorhonk aan de bar afrekenen.


Hoe activeer ik mijn clubpas?

Voor je met de THOR Clubpas kan betalen, dien je de clubpas te activeren door deze op te waarderen met een saldo. Je clubpas is gereed voor gebruik zodra er saldo op staat.

Bij een clubpas betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de clubpas op de kaartlezer gelegd, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat dan dien je de kaart op te laden.


Het ‘opladen’ van de clubpas kan:

  • In de kantine met je eigen bankpas.
  • Thuis met iDEAL via http://www.mijnkniponline.nl (minimaal 5 euro): je ontvangt een aparte mail met je inlognaam.
  • Via de KNIP app door je pas en rekening te koppelen aan de app (opwaarderen loopt via iDeal)


Afrekenen aan de bar kan op verschillende manieren:

  • Met de clubpas (met voldoende saldo)
  • Met mobiel betalen in de KNIP app (GSM moet beschikken over NFC)
  • Met contant geld (maar dan geldt de korting niet)
  • Met je gewone bankpas (maar dan geldt de korting niet)


Kan ik met mijn clubpas ook ergens anders betalen?

Nee, met het tegoed op je clubpas kan alleen in het Thorhonk worden afgerekend. Echter, de twee sponsors Mervosport en Outdoor & Travel Outfitters, verlenen THOR-leden op vertoon van de pas extra voordeel.


Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd?

Saldo wat op de clubpas staat kan alleen worden teruggestort op een bankrekening bij beëindiging van het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar clubpas@thor-roosendaal.nl met al je gegevens, pasnummer en banknummer. (Let op: opzeggen van je lidmaatschap dien je te doen door een mail te sturen naar: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl).


Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?

Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het LCD-scherm/klantendisplay aan de klantkant getoond.  Je kunt ook om een bonnetje vragen. Op de bon staan de consumpties en het actuele saldo. Je kunt degene achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas op de paslezer leggen. Het saldo wordt dan getoond.

Een andere mogelijkheid is inloggen op www.mijnkniponline.nl. Deze site is te bereiken via elke mobiele telefoon, tablet of computer. Op deze site kan je je saldo en gebruikte consumpties inzien, gegevens wijzigen en je pas opwaarderen middels iDEAL. Bovendien is het mogelijk om:

  • Rekeningen te koppelen, d.w.z. dat b.v. alle gezinsleden vanuit dezelfde rekening betalen;
  • Log-ins koppelen, de rekeningen blijven apart maar de bestedingen kunnen wel worden ingezien vanuit 1 log-in  (misschien handig als je wilt weten wat je kinderen zoal aan de bar kopen).

Als je een of beide opties wilt activeren, graag een mail met wens en de betreffende pasnummers naar: clubpas@thor-roosendaal.nl.


Wat doe ik als ik v
ragen heb over een saldo-afboeking?

Stuur een e-mail met je gegevens en je vraag naar: clubpas@thor-roosendaal.nl.


Ik heb geen e-mail met inlognaam ontvangen, wat moet ik doen?

Per e-mail ontvangt u de benodigde inloggegevens. Indien u geen gegevens heeft ontvangen of uw e-mailadres niet bekend is bij de club, stuur dan een e-mail naar clubpas@thor-roosendaal.nl.


Ik heb geen e-mail, wat moet ik doen?

Kom met je clubpas en bankpas naar het Thorhonk en waardeer je clubpas op. Dit kan tijdelijk ook met contant geld. In de laatste week van december en de eerste week van januari zijn leden van de werkgroep op de eerder genoemde tijden aanwezig.


Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing en ben ik dan mijn saldo kwijt?

Blokkeer je clubpas zo snel mogelijk. Na inloggen op http://www.mijnkniponline.nl kan je onder de menuoptie ‘Blokkeren’ meteen de desbetreffende clubpas blokkeren. Het saldo blijft gewoon op de server staan maar snel blokkeren is wel van belang omdat de vinder misbruik zou kunnen maken van je Clubpas.


Wat moet ik doen indien mijn
clubpas niet werkt?

In dat geval stuur je een email naar clubpas@thor-roosendaal.nl.


Hoe kom ik aan een nieuwe
clubpas?

Een nieuw pas kan aangevraagd worden bij  clubpas@thor-roosendaal.nl.

Een nieuwe pas kost € 5,00. De nieuwe pas zal automatisch worden geactiveerd.

 

Hoe zit het met de clubpas voor minderjarige leden?

Ouders/verzorgers van minderjarige leden kunnen met de inloggegevens van hun kind de pas beheren. Als de ouder zelf ook een clubpas heeft  bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de clubpas voor hun kind te voeren.

 

Werkgroep ‘Cashless’
Anne-Marie Sweere, Yvonne Langen en Jos Smits

Privacy


Privacyregels:
De privacyregels die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa gelden, betreft ook sportclubs. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  geeft leden meer invloed op wat sportclubs met hun persoonsgegevens doen.

Privacyverklaring:
In onze privacyverklaring kun je lezen hoe THOR omgaat met persoonsgegevens van haar leden.

Foto’s en filmpjes:
Tijdens evenementen kunnen foto’s/filmpjes gemaakt worden die mogelijk gepubliceerd kunnen worden in bijvoorbeeld het clubblad, de nieuwsbrief en de website. Wij melden dit standaard aan deelnemers. THOR heeft een gerechtvaardigd belang om dit beeldmateriaal te publiceren. Maar mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een specifieke foto dan kunt u dit kenbaar maken via:  privacy@thor-roosendaal.nl

Nieuwsbrief:
Wij informeren onze leden via een reguliere nieuwsbrief (hier komt nog een hyperlink naar pagina: ‘Nieuwsbrief’). Met dit instrument houden wij onze leden op de hoogte van wetenswaardigheden rondom onze club.

Tips:
De regels hebben uiteraard ook gevolgen voor onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld de coördinatoren van werkgroepen die werken met contactgegevens van de hulptroepen. We zullen voortdurend aandacht besteden aan hoe zij hiermee om dienen te gaan. Daarvoor hebben we een aantal handige tips verzameld. Bekijk hier de tips.