Bestuursleden gezocht


Oproep aan de leden
arsv THOR heeft dringende versterking van het bestuur om de toekomstige uitdagingen die op onze vereniging af komen te behandelen. Je ziet hier een korte inhoudsbeschrijving van de openstaande functies en het zou prettig zijn dat mensen die geïnteresseerd zijn in deze functie ook kennis en ervaring hebbenop de werkterreinen van de functies.

Bestuurslid Accommodatie
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor gebouwen en baanbeheer en de bijbehorende materialen inclusief het beheer van de kantine; kijkende naar de huidige inrichting van arsv THOR betekent dat de huidige werkgroepen de werkgroepen barbeheer, werkgroep onderhoud, werkgroep ICT en overleg Platform Vierhoeven tot de verantwoordelijkheden behoren.

Bestuurslid relatiebeheer
Is verantwoordelijk voor beheer van interne en externe relaties; hieronder vallen verenigingswerk, ledenadministratie en ledenwerving, overige activiteiten zoals jubilea en ontspanningsactiviteiten; de werkgroepen verenigingswerk en de ledenadministratie behoren tot de verantwoordelijkheden.

Bestuurslid sportbeleid
Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het sportbeleid van de vereniging. Dat geldt niet alleen voor de afdeling wedstrijdsport, maar ook voor de andere afdelingen en nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie neem contact op met onze verenigingsmanager, Yvonne Langen (0622-614077, verenigingsmanager@thor-roosendaal.nl) of met de waarnemend voorzitter, Jos Smits (0621 471685 voorzitter@thor-roosendaal.nl)

Wie wil er meedenken over de wijziging van de verenigings- en bestuursstructuur van THOR?

Zoals aangegeven op de Algemene Leden Vergadering van juni 2016 is zijn er redenen om de structuur van Thor aan te passen aan de eisen die gesteld worden. Op maandag 29 mei 2017 wil het hoofdbestuur met belangstellende leden een sessie houden over de bestuursstructuur van onze vereniging. De sessie dient tot commentaar en nieuwe ideeën. Dit moet leiden tot een voorstel op hoofdlijnen in de ALV van 26 juni.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 29 mei in het Thorhonk en begint om 20:00 uur.

 Belangstellende leden worden van harte uitgenodigd en dienen zich vooraf aan te melden bij de secretaris Wil Hectors, e-mail: secretaris@thor-roosendaal.nl. Daarna zullen u de relevante stukken worden toegezonden.

Het bestuur van THOR

Meepraten over bestuurs- en verenigingsstructuur?!

In het korte verslag van de ALV van 27 juni 2016 hebt u kunnen lezen dat in de komende maanden een voorstel zal worden uitgewerkt voor aanpassing van de bestuurs- en verenigingsstructuur. De bedoeling is dat in de ALV van november 2016 de definitieve voorstellen zullen worden gepresenteerd. Uitgebreidere achtergrondinformatie kunt u vinden bij de agendastukken van de ALV van juni 2016. Als u wilt meepraten over dit onderwerp meldt u zich dan bij ondergetekende via de mail voorzitter@thor-roosendaal.nl. U kunt natuurlijk ook een schriftelijke bijdrage leveren. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld, want alleen samen komen we tot goede oplossingen.

Johan Henken, voorzitter

THOR huldigt jubilarissen

 

In de algemene ledenvergadering van maandag 27 juni 2016 zijn de leden gehuldigd die 50, 40 of 25 jaar lid zijn van Thor.

Jubilarissen 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jubilarissen van links naar rechts. Jan Mulders (40 jr), John Mol (40 jr), Toon van Osta (25 jr), Ad Schneijdenberg (40 jr), John IJzerman (50 jr), Rob van Mechelen (40 jr) en Jan Vermunt (40jr).

Op de foto ontbreken nog 7 jubilarissen. Zij waren die avond verhinderd. Annelies Knappers – Hectors (25jr), Wim van Heesch (25 jr), Willem Moerkens (25 jr), Ria van Oosterhout ( 25 jr), Francien Buijs – de Kok (25 jr),  Yvonne Langen – van Overveld (25 jr) en Wim Thomas (25 jr).