OVER NIX


 

 

 

 

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD GHOR Nederland, GGD’en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie ). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

Wat kan helpen om de sociale norm te ondersteunen is dat per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet en de Tabakswet zijn gewijzigd.  

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station). Aanvullend aan deze sociale normcampagne richten partners als het Trimbos-instituut en de ’ GGD’ en zich met hun 1-op-1 activiteiten direct op opvoeders en hun kinderen. Om hen te stimuleren en te helpen het gewenste gedrag in praktijk te brengen,namelijk: het maken van de NIX-afspaak. Een afspraak om niet te roken en niet te drinken tot je 18e.
 Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de wetswijziging.

Alcohol en jongeren

 

 

 

 

 

Wat doet THOR met dit onderwerp?

Vorig jaar heeft THOR samen met andere Roosendaalse sportclubs, winkeliers en horecaondernemers een convenant met de gemeente Roosendaal ondertekent. In dit convenant hebben we een aantal afspraken gemaakt, waaronder het voornemen om geen alcohol te schenken aan bezoekers jonger dan 18 jaar en de afspraak dat we bijvoorbeeld geen promoties doen met alcohol (2 biertjes voor de prijs van 1).

Lees hier meer.

kijk hier voor een filmpje .

Vanuit Rotterdam

Naar de grote parkeerplaats aan de Nispenseweg:

Richting Roosendaal (A 17)

Afslag Roosendaal/Breda (Afslag 19)

Richting Breda aanhouden (A 58)

Afslag Roosendaal/Nispen/Essen (Afslag 24)

Einde afrit rechtsaf (N262) (Nispen/Essen)

Na 1000 meter (afslag Tolberg)

Einde afrit linksaf (Langdonk)

Na 600 meter rechtsaf

Na 300 meter linksaf (Grote parkeerplaats aan uw rechter hand)

Naar de kleine parkeerplaats aan de Kalverstraat:

Richting Roosendaal (A 17)

Afslag Roosendaal/Breda (Afslag 19)

Richting Breda aanhouden (A 58)

Afslag Roosendaal/Nispen/Essen

Einde afrit bij stoplichten rechts en direct rechts voorsorteren (rechts T.V. Toren)

Bij de stoplichten bovenop de bult, linksaf Burg. Schneiderlaan (U gaat over de snelweg)

Bij de stoplichten rechtdoor (2x) (tot voorbij BP-station)

Daarna 1e weg rechts (Zundertseweg-Richting Sterrebos)

Weg vervolgen tot 2e weg rechts (Visdonksweg)(100 meter vóór de rotonde)

Voorbij de dierenkliniek/dierenhospitaal 1e weg rechts (half verhard) en na 300 meter bij schrikhek linksaf

Na 100 meter rechts ligt de parkeerplaats

 

Goede reis!

Vanuit Bergen op Zoom

Naar de grote parkeerplaats aan de Nispenseweg:

Richting Roosendaal (A 58)

Afslag Roosendaal/Nispen/Essen (Afslag 24)

Einde afrit rechtsaf (N262) (Nispen/Essen)

Na 1000 meter (afslag Tolberg)

Einde afrit linksaf (Langdonk)

Na 600 meter rechtsaf

Na 300 meter linksaf (Grote parkeerplaats aan uw rechter hand)

 

Naar de kleine parkeerplaats aan de Kalverstraat:

Richting Roosendaal (A 58)

Afslag Roosendaal/Nispen/Essen (Afslag 24)

Einde afrit bij stoplichten rechts en direct rechts voorsorteren (rechts T.V. Toren)

Bij de stoplichten bovenop de bult, linksaf Burg. Schneiderlaan (U gaat over de snelweg)

Bij de stoplichten rechtdoor (2x) (tot voorbij BP-station)

Daarna 1e weg rechts (Zundertseweg -Richting Sterrebos)

Weg vervolgen tot 2e weg rechts (Visdonksweg)(100 meter vóór de rotonde)

Voorbij de dierenkliniek/dierenhospitaal 1e weg rechts (half verhard) en na 300 meter bij schrikhek linksaf

Na 100 meter rechts ligt de parkeerplaats

 

Goede reis!

Gerealiseerde doelen

Piet en Ineke 24

 • 150 nieuwe matrassen, geschonken door Vermunt Makelaardij voor een school met leerlingen met een verstandelijke beperking. De kinderen zijn daar intern.
 • Een wasmachine voor een baby home met 50 kinderen.
 • Medicijnen voor een weeshuis met 70 kinderen.
 • Een bijdrage voor een stuk land waarop men gewassen, zoals maïs, bonen, tomaten etc., kan verbouwen die voorzien in het dagelijks voedsel van kinderen.
 • Kleding voor pasgeboren baby’s in ziekenhuisjes. De baby’s zouden anders gewikkeld in een doek mee naar huis gaan.
 • Verbanden en verpleeg artikelen voor een ziekenhuisje in de bergen.
 • Een naaimachine voor een gezin om een klein bedrijfje op te starten en zodoende een inkomen heeft.
 • Bemiddeling en bekostiging bij en van medische hulp aan personen op het platte land, die het anders niet hadden gered.
 • Hulp aan diverse gezinnen in de vorm van eten, medicijnen, kleding, bedden, medische ondersteuning, etc.
 • Een ziektekostenverzekering voor een groep aidspatiënten zodat zij in een ziekenhuis behandeld konden worden.
 • Financieren van een omheining van een groot stuk landbouwgrond waar men maïs op kan verbouwen voor zichzelf, hun familie en voor de verkoop.
 • Meerdere houtskool projecten voor mensen die dat verkopen en zodoende winst kunnen maken. Een grote zak houtskool kost ongeveer €. 13,=. De verkoopster kan er zo’n €. 3,= op verdienen. Het lijkt niet veel maar als je maar €. 40,= per maand verdient is een extraatje mooi meegenomen.
 • Een nieuwe taxi-fiets voor een vader van een gezin met 4 kinderen.
 • Een paar geiten voor een familie met 10 adoptie kinderen.
 • Diverse gezinnen voorzien van een paraffine-kookstelletje.
 • Bij een weeshuis, 250 kuikentjes, legkippen geplaatst zodat ze genoeg eieren voor de kinderen hebben. Wat over is wordt verkocht. (Een kuikentje kost ongeveer €. 0,80)
 • Een kleine commune 400 slachtkippen geschonken. Het levert de bevolking aldaar een inkomen op.
 • Een ziekenhuis in de bergen voorzien van een wasmachine omdat de was van HIV patiënten nog met de hand werd gedaan.
 • Weer een ander ziekenhuis voorzien van nieuwe lakens en dekens.
 • Speelgoed voor verschillende kindertehuizen.
 • Een dakgoot en watertank voor een huisje van een arme familie zodat zij regenwater kunnen opvangen.
 • Deuren en ramen voor verschillende hutjes.
 • Een nieuw dak voor een huisje van een alleenstaande moeder met kleine kinderen.
 • Geholpen met inrichten van een nieuwe kinderopvang.
 • Scholen in sloppenwijken voorzien van leermiddelen schriften, potloden en schoolborden.
 • Een kerkgemeenschap voorzien van een keyboard.
 • Rijbewijs voor chauffeur van motortaxi betaald. 10 lessen totaal €. 80,=
 • Kinderen voorzien van een nieuw schooluniform.
 • Kinderen en volwassenen verwijzen en laten behandelen door de tandarts.
 • Eten en drinken voor kinderen op de kinderafdeling van een ziekenhuis
 • Een borstprothese, geschonken door Timmers Medizorg uit Roosendaal, voor een jonge vrouw, die na een ernstig auto ongeluk een borst moest missen.
 • Met zieke mensen en hun kinderen naar de arts of specialist voor onderzoek en behandeling. Kosten €. 10,= a €. 20,= per kind
 • Maiszaad gekocht voor gezinnen op het platteland
 • 100 nieuwe schooluniformen gekocht voor gehandicapte jongens en meisjes.
 • Een speeltuin gerealiseerd bij een kinderopvang
 • Twee geiten en een bok geplaatst bij een weeshuis
 • Etc., etc.

Piet en Ineke 14

Keniaproject

Wij, Piet Keijsers en Ineke van Loon, zijn een gepensioneerd echtpaar wat geheel op eigen initiatief werkt. Onze interesse in Kenia stamt uit een periode zo’n 8 jaar geleden toen onze jongste dochter in Nairobi woonde, ( 2007 tijdens de verkiezingen die aan ruim 1200 mensen het leven kostte ) in het kader van een adoptie procedure.

Piet en Ineke 05

 

 

 

Piet en Ineke 06

 

 

 

 

Tijdens de 6 maanden dat onze dochter daar verplicht woonde, bezochten wij haar en kwamen in contact met het Baby home Happy Life, in Nairobi waar onze kleinzoon toen woonde.

We kwamen in contact met het Kellebeek-college uit Roosendaal. Zij vroegen ons om studenten, MBO-niveau, die in Kenia stage lopen in het onderwijs en de gezondheidszorg te coachen en te begeleiden. Mede in dat kader reisden wij meerdere keren af richting Kenia. Onze activiteiten bleven echter niet beperkt tot het coachen van studenten. We bouwden in die periode een netwerk op met lokale mensen. Onze interesse werd gewekt door de erbarmelijke situatie daar. De vraag wierp zich op wat wij konden betekenen voor deze mensen. Hoe konden wij een steentje bijdragen aan hun welzijn?

 

WERKWIJZE

Belangrijk om te weten is dat wij geheel op eigen initiatief werken. Wij zijn geen foundation, zijn ook niet aangesloten bij lokale of Nederlandse organisaties. Door op deze directe manier te werken hebben wij geen overhead kosten. Dus geen dure kantoorruimte, geen stichtingskosten, etc. M.a.w. ELKE CENT GAAT NAAR DEZE MENSEN.

Wij besteden onze gelden geheel naar eigen inzicht en goeddunken. Wij kijken en overleggen ter plaatse wat nodig is. Waar en voor wie kunnen wij iets zinvols betekenen. Onze insteek is dat alle financiële middelen die we ter beschikking hebben ook daar terecht moeten komen. Op het moment dat wij onze keus hebben gemaakt kopen wij de dingen die we nodig hebben bij de lokale bevolking en de lokale middenstand. Zo mogelijk laten wij het ter plaatse maken. Bijvoorbeeld een stapelbed bij de plaatselijke timmerman, matrassen en lakens bij de marktkoopman en voor het transport schakelen we plaatselijke vervoerders in. Zo stimuleren we de lokale economie.

Wij geven geen cash geld. Door deze manier van werken weten wij zeker dat al het geld ook op de goede plek terecht komt.

Om een indruk te krijgen van wat we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben klik hier

 

Ons eerstvolgende doel (december 2015) is een 6-jarig gehandicapt jongentje zover te begeleiden en ondersteunen dat hij naar school kan. Het jongetje, lichamelijk en verstandelijk beperkt, is zes jaar lang uit schaamte verstopt geweest in het huisje van zijn moeder. Bij toeval hebben wij het kereltje ontdekt. Hij sliep nog bij zijn moeder in hetzelfde bed. Als eerste hebben we een stapelbed laten maken zodat ze nu ieder in hun eigen bed slapen. Verder is hij onderzocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn functioneren. Inmiddels is men gestart met een meer tactiele benadering en komt hij nu ook meer naar buiten in een kleine rolstoel. De bedoeling in december is de aanpak uit te bereiden met fysiotherapie zodat hij lichamelijk zal aansterken

Mochten de financiële middelen toereikend zijn dan overwegen we een school te helpen met het renoveren van enkele klaslokalen. Muren en vooral vloeren zijn er heel erg aan toe. Met name vloeren met kuilen erin zijn een bron van besmetting.

Piet en Ineke 26

HOE KOMEN WIJ AAN ONZE FINANCIËLE MIDDELEN ?

Een paar voorbeelden:

 • Wij sparen ons statiegeld van lege flessen.
 • Het kleingeld op het einde van de week gaat in de spaarpot.
 • Wij verkopen snoep wat we gratis krijgen van de Lonka-fabriek, in Roosendaal.
 • Wij verkopen handgemaakte Keniaanse sieraden en andere producten via Facebook.
 • Wij vragen met verjaardagen e.d om een bijdrage en geen cadeaus.
 • Wij krijgen ook sponsorgelden van familie, vrienden bekende en onbekende mensen.
 • Wij organiseren activiteiten zoals een spinning marathon en een estafette marathon ( een tiet voor Piet) binnen THOR waar wij beide lid van zijn.
 • Verkoop van allerlei dingen via Marktplaats die we krijgen van anderen, b.v een vaatwasser, oleanders, een wasmachine, een wasdroger, kleding etc. etc.
 • Ook service clubs zoals Kiwanis en Rotary zijn inmiddels doordrongen van ons bestaan en werk in Kenia

Op deze manier gaan we elk jaar met ongeveer €. 5000,- a €. 10.000,- terug naar Kenia.

 

Wilt u ons financieel steunen dat kan door storting van elk willekeurig bedrag, immers elke euro is er een, op rek.nr.:

NL85ABNA 0597216584 t.n.v. Piet Keijsers o.v.v. KENIA

 

Indien er behoefte is aan een nadere toelichting dan horen wij dat graag. Ons e-mailadres is  keijserspiet@home.nl. Ons telefoonnummer is op te vragen bij THOR.

 

Wilt u ons volgen ? Zie voor uitgebreide verslaglegging van onze reis(en) www.PietenInekeinKenia.waarbenjij.nu

Met vriendelijke groeten

Piet Keijsers en Ineke van Loon

 

Piet en Ineke 22