Voorlopige agenda ALV

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering

Maandag 25 juni 2018 in het Thorhonk, aanvang 19.30 uur.
Het bestuur nodigt u van harte uit!

De agenda met bijbehorende stukken zijn tenminste 2 weken voor de vergadering in te zien op de website www.thor-roosendaal.nl en worden tevens ter inzage gelegd in de leeshoek van het Thorhonk.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen algemene ledenvergadering 27 november 2017
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Voorstellen van de leden
Dienen minimaal 3 weken voor de vergadering, voorzien van een toelichting, bij de secretaris te zijn ingediend.
5. Aanstellen stembureau
6. Huldiging jubilarissen
7. Uitloting cijfer ledencertificaten
8. Jaarverslag 2017 (ter goedkeuring)
9. Jaarrekening 2017 (ter goedkeuring)
a. Verslag Kascommissie 2017/ decharge penningmeester.
b. Decharge bestuur voor het gevoerde financieel beleid 2017
c. Verkiezing kascommissie 2018
Pauze

10. Verantwoording
11. Privacybeleid THOR
12. Voorstel wijziging verenigingsstructuur en bestuursstructuur
13. Bestuursverkiezing
Vacatures voor voorzitter, bestuurslid accommodatie, relatiebeheer, sportbeleid
Tot de aanvang van de vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
14. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur van THOR,
Wil Hectors, secretaris

boek ’90 jaar wedstrijdsport THOR’ niet in gedrukte vorm

De afgelopen 1,5 jaar heeft met name René de Kok keihard gewerkt aan de research voor en het schrijven van dit boek over de wedstrijdsport bij THOR door de jaren heen.  Het is een rijk gedocumenteerd geheel geworden waarin René het verhaal achter de prestatie beschrijft.

De belangstelling voor dit bijzondere boek is echter helaas onvoldoende om het uit te kunnen geven. We hadden gehoopt voldoende voorinschrijvingen te kunnen verzamelen en de steun van enkele sponsors.  Maar dat is helaas niet gelukt.

We hebben René gevraagd om door te gaan met zijn uitgebreide research, zodat we bij het 100-jarig jubileum een belangrijk deel van het materiaal wél in een gepaste vorm kunnen presenteren.

Met pijn in ons hart moeten we u dus melden dat het boek voorlopig niet in gedrukte vorm zal verschijnen. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun en interesse.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de werkgroep ‘90 jaar wedstrijdsport THOR’ o.l.v. Frans Witteveen

Jumbo sparen voor je vereniging

 

jumbo-logo

 

 

 

 

 

 

Elke sportvereniging kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen voor je Sportvereniging’ -actie onder de deelnemende verenigingen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.

Thor doet ook mee!

Hoe meer we sparen hoe meer geld we hebben om onze spaardoelen te realiseren. Dit zijn:

  1. materialen voor de jeugd en gymgroepen
  2. zitbank buiten.

Dus doe je boodschappen bij Jumbo* en spaar mee!

Bij elke 10 euro boodschappen bij de Jumbo* ontvang je 1 spaarpunt met een unieke code. Het makkelijkst is om de punten in te leveren in de dropbox die in het Thorhonk staat. Dan voeren wij de punten in/activeren.

Maar als je daar niet vaak komt dan kun je de punten zelf activeren via de website van Jumbo.

* Deelnemende Jumbowinkels in Roosendaal:
– Jumbo Lindenburg
– Jumbo Van Beethoven

 

Alvast super bedankt voor je medewerking!

Vragen over de actie? Kijk bij veelgestelde vragen.

Thor in het nieuws (BNdeStem)

Samen sterk op Vierhoeven

ROOSENDAAL

De clubs op Vierhoeven willen nóg meer samen aanpakken. Bijvoorbeeld cursussen en promotiecampagnes.

De samenwerking tussen tien sportclubs op het Roosendaalse sportpark Vierhoeven gaat steeds verder. Op 19 maart ondertekenen zij een intentieverklaring waarin alle mogelijke vormen van coöperatie staan omschreven.

Dat gaat van het delen van kennis en materialen tot het samen geven van cursussen, het aanbieden van sportdagen voor de scholen en gezamenlijke promotiecampagnes gericht op senioren of mensen met een beperking.

De samenwerking bestaat al sinds 2004 toen het gebruikersplatform Vierhoeven werd opgericht “Er waren grote zorgen over de veiligheid en toegankelijkheid. Dat is allemaal verbeterd. Meer zaken zijn in die jaren opgepakt, zoals het samen maken van een legionellaplan”, zegt Rudy Weemaes, die namens atletiekvereniging THOR de kar trekt van wat nu het Overlegplatform Sportpark Vierhoeven (OPSV) heet.

Het platform heeft gezorgd voor een website, een logo, bewegwijzering en plattegronden van het sportpark bij de ingang. Maar Weemaes is ervan overtuigd dat er nog veel terrein is te winnen voor de tien clubs die deelnemen aan het platform. “Denk aan gezamenlijk inkopen, een gezamenlijk afvalcontract en het benaderen van sponsors. Al is dat laatste een lastige, omdat ieder daarin graag zijn eigen weg bewandelt.”

Voor sporters biedt de samenwerking ook voordelen. De voetballer van BSC of RBC die na een blessure terugkeert, kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de atletiekbaan van THOR en zelfs van de kennis van de trainers daar. “De mogelijkheden zijn groot”, zegt Weemaes. “Waarom zou iedere club eigen cursussen houden voor EHBO, reanimatie of sociale hygiëne? Dat kunnen ze ook samen doen. En wat denk je wat voor aanbod we samen hebben voor speciale doelgroepen!”

De voorzitter verwacht dat het overlegplatform in de toekomst wordt omgevormd tot een beheerstichting. “Het beheer en onderhoud van velden kan zomaar door de gemeente worden afgestoten naar sportclubs. Dan is het goed om samen te onderhandelen met een bedrijf dat dit kan uitvoeren.”

Op 19 maart wordt de intentieverklaring ondertekend door vertegenwoordigers van atletiekvereniging THOR, Bekaro (rugby), Keep Fit (korfbal), Luchtscouts Seppe, Boosters (hond- en softbal), de voetbalclubs BSC en RBC, Dynamo (gymnastiek), TV Vierhoeven (tennis) en Talentencentrum Zuidwest Nederland.

Schietvereniging L’Union Fait La Force doet niet mee.