EINDELIJK, WE MOGEN WEER!

De afgelopen weken is druk overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van alle afdelingen over het opstarten van de activiteiten. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente en met de andere clubs op sportpark Vierhoeven over bijvoorbeeld de toegang tot het sportpark.

Toegang tot het sportpark

THOR gebruikt de toegang bij het grote parkeerterrein aan de Nispenseweg. Wie gewend is om via de poort aan de Kalverstraat te komen verzoeken we om even om te rijden naar de andere poort. Dit is zo afgesproken met de andere clubs en heeft als doel om de toegangscontrole overzichtelijk te houden.

Wedstrijdsport

De atletiekjeugd tm 18 jaar is sinds vorige week woensdag met de trainingen gestart. De wedstrijdsport-atleten vanaf 19 jaar gaan m.i.v. dinsdag 19 mei weer trainen. Zie schema website, blok wedstrijdsport.

Let op:

  1. Je mag alleen trainen in georganiseerd verband onder begeleiding van een trainer, waarbij je je van te voren dient aan te melden. (voor de jeugd tm 20 jaar geldt dat je je moet afmelden als je NIET komt) Via je trainer hoor je hoe je je kunt aanmelden voor de training.
  2. Atleten die doorgaans zonder trainer trainen kunnen alleen op de baan trainen indien ze zich bij een van de trainers hebben aangemeld en onder begeleiding trainen.

Nordic Walking

Vanaf zaterdag 23 mei starten de trainingen van de afdeling Nordic Walking. Maar let op: Nordic-groepen starten vanaf het parkeerterrein bij de Lodge aan de Rozenvendreef 2 (Visdonk). Je kunt voorlopig alleen deelnemen indien je je hebt aangemeld voor de training. Meer informatie hierover volgt komende week.

Recreatie

– Voor de deelnemers aan de Opstartcursus gaan de trainingen woensdag 20 mei 19.15 uur weer van start. Aanmelden en meer info via Rudy Weemaes.

– De streefdatum voor opstarten van de reguliere trainingen van het recreatief hardlopen is op z’n vroegst 1 juni. Er zullen verschillende startlocaties gecommuniceerd worden. Meer hierover binnenkort.

Gym

Sporten in een gymzaal is nog niet toegestaan. Daarom kijken we naar de mogelijkheid om de gymlessen in een aangepaste vorm tijdelijk buiten, in de nabijheid van de atletiekbaan te organiseren. Streefdatum om te starten is 1 juni.

Wandelen en jeu de boules

De overige afdelingen werken momenteel heel hard aan de opstart. Zodra er meer bekend is zullen we dit uiteraard melden.

Bij alles wat we organiseren staat veiligheid voorop. Inmiddels hebben we een protocol opgesteld dat geldt voor alle leden van THOR, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Tevens zijn er ontsmettingsmiddelen ingekocht, EHBO-kitjes voor trainers met o.a. mondkapjes en handschoenen en we hebben afspraken gemaakt met de andere clubs op het sportpark en onze protocollen gedeeld.

Er is dus heel veel werk verzet, maar we zijn nog niet klaar. We houden je op de hoogte over bijv. het aanmelden voor trainingen en andere zaken. Indien je vragen hebt stel die dan aan je trainer. Die kan het binnen de afdeling bespreken, omdat bij elke activiteit de organisatie nét weer even anders is.

Zaterdag 16 mei 2020

Verdere versoepelingen maatregelen

Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld.

Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Het Thorhonk (sportkantine) blijft gesloten.

We wachten nu even af hoe de overkoepelende sportbond NOC NSF deze versoepeling interpreteert en met welk advies zij komen richting de sportverenigingen.

We starten pas met het geven van trainingen nadat we in overleg met de afdelingen de protocollen gereed hebben. Uiteraard houden we je op de hoogte.

Brief van de voorzitter

Donderdag 19 maart 2020

Geachte leden,

Alle maatregelen en waarschuwingen inzake het Coronavirus lijken erg onwerkelijk en het is af en toe net of we met zijn allen in een vervelende droom zitten. Het kan toch niet waar zijn??
Vorige week waren we, mijn vrouw Ingrid en ik, nog aan het skiën in Frankrijk. Alle liften en afgesloten cabines draaiden volop en zaten vaak helemaal vol met een massa mensen. Daarnaast was het ’s avonds volop apres-ski met overvolle pubs en vaak life muziek.
Afgelopen zondagmorgen waren plotseling alle skigebieden leeg: er draaide geen enkele lift meer en de gezellige restaurantjes gingen niet eens meer open. Het gehele skigebied was veranderd in een desolate, mistroostige en onwerkelijke omgeving. Er was plotseling een totale lockdown, zoals men dat noemt. Niet te geloven toch??

Anderzijds weten we inmiddels allemaal dat dit soort maatregelen niet zo maar lichtzinnig genomen worden. We spreken tenslotte wel over een pandemie!

In Nederland is nog geen sprake van een lockdown en hopelijk is dat ook niet nodig, mits wij alle waarschuwingen ter harte nemen. Want het Coranavirus is, zoals we inmiddels weten, zeer besmettelijk.

Dit is de reden dat ook onze vereniging er niet aan kon ontkomen om effectieve maatregelen te nemen en alle trainingen en andere activiteiten stop te zetten. Het is een zeer drastische aanpak, maar in het belang van onze leden, hun families en vrienden hebben wij als hoofdbestuur deze maatregel met pijn in het hart moeten nemen. Als hoofdbestuur hebben we hiertoe een klein maar adequaat werkend crisisteam benoemd, bestaande uit twee leden, namelijk Fred Zacht en Yvonne Langen. Deze mensen verrichten momenteel fantastisch werk en doen dit in nauw overleg met het hoofdbestuur. We hopen ook dat we door deze maatregelen niet alleen het welzijn van onze leden bevorderen, maar ook maatschappelijk gezien, een bijdrage kunnen leveren om de lengte van deze lelijke crisis in te korten. Maar niemand weet nog wanneer dit is?

Wij als hoofdbestuur doen een beroep op iedereen die in ‘t Witte honk, op de baan of in groepjes in het bos traint, om dit NIET te doen. Neem je verantwoordelijkheid en volg de adviezen op in het belang van ieders gezondheid. Gelukkig zijn verreweg de meeste leden verstandig en houdt men zich aan de regels en adviezen. Overigens is er niets op tegen om individueel te trainen en zo je conditie op peil te houden, maar vanwege besmettingsgevaar niet bij THOR of op de terreinen en in de gebouwen van THOR.

Deze crisis doet ons allemaal pijn, maar we hopen door een goede samenwerking en loyaliteit naar elkaar, dit lelijke virus te overwinnen.

Voor nadere informatie of opmerkingen inzake de Coranamaatregelen, kunt u te allen tijde terecht bij Fred Zacht (06 20445156) en Yvonne Langen (06 22614077).

Blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Willy Louwerse
Voorzitter a.r.s.v. THOR