Frituurvet is geld waard!

Frituurvet wat 5 tot 7 keer is gebruikt dient vervangen te worden. Dat geldt ook als er een sterke geur of smaak aan zit, het donker of stroperig wordt en gaat walmen of schuimen.

Het is aan te raden gebruikte frituurolie nooit aan te vullen met nieuwe olie. Oude olie kan met zuurstof reageren en vies worden. Bovendien ontstaan er sneller schadelijke stoffen.

Dus zorg ervoor dat je tijdig je frituurvet vervangt. Het oude frituurvet kun je eenvoudig bij THOR inleveren. Wij zorgen er in samenwerking met Green Oil Recycling voor dat het frituurvet gerecycled wordt tot duurzame biobrandstof.

Waarschijnlijk heb je de kliko’s al zien staan en heb je gehoord waar ze voor dienen. We zijn al ’n tijdje aan het inzamelen, maar sinds vorige maand doen we dit in samenwerking met Green Oil Recycling. Met als doel om onze bijdrage te leveren aan een schoner milieu en het verduurzamen van onze vereniging.

Door het inleveren van flessen gebruikt frituurvet bij THOR draag je bij aan dit duurzame initiatief. We zetten graag alle voordelen voor je op een rijtje:

 • Het frituurvet wordt gerecycled waardoor het een tweede leven krijgt als duurzame biobrandstof.
 • Het frituurvet belandt niet in het riool wat schadelijk is voor het milieu.
 • Je steunt het sportpark financieel (met de opbrengst financieren we het groenonderhoud).
 • Bovenop de opbrengst ontvangen we bovendien 10% extra voor de onderhoud spot indien we elke maand minimaal 1 volle container hebben.

Afscheid voorzitter

.

Partir c’est un peut de mourir (afscheid is een stukje sterven) schreef ik in de laatste uitgave van ons zo dierbare THOR-magazine. Zo voelt het ook om in de volgende algemene ledenvergadering afscheid te nemen als voorzitter van onze vereniging. Het voorzitterschap voelde voor mij als een soort reünie. Daardoor heb ik veel oude bekenden weer ontmoet en veel nieuwe contacten gemaakt.
Als voorzitter heb ik bij mijn benoeming al aangekondigd dat ik het voorzitterschap voor een tijdelijke periode wilde invullen en ik ben nu na 3 jaar aftredend. Afscheid nemen is ook plaats maken voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën.

Jammer dat ondanks het intensieve werk van de wervingscommissie er nog steeds geen nieuwe voorzitter is gevonden. Gelukkig is Fred Zacht bereid gevonden om als plaatsvervangend voorzitter, tijdelijk het voorzitterschap over te nemen. Maar dat neemt niet weg dat het broodnodig is, om de vacatures binnen het hoofdbestuur in te vullen. En let op: zonder bestuur heb je feitelijk geen vereniging meer!! En niemand wil toch dat dit THOR zou overkomen??

We moeten van het positieve uitgaan en hopen, nu we langzamerhand de vakantieperiode naderen, dat er een aantal geschikte kandidaten gevonden worden. En eerlijk gezegd zou verjonging van het hoofdbestuur goed en verfrissend zijn voor onze vereniging. Jongeren brengen tenslotte ook nieuwe ideeën en inzichten met zich mee.

Graag wil ik een ieder bedanken voor de vele leuke contacten en de goede samenwerking met velen van jullie. Ik wens een ieder een fijne zomerperiode toe, veel gezondheid en het allerbeste met onze mooie vereniging.

Met vriendelijke groet,

Willy Louwerse

Mondkapje dragen bij THOR

De accommodaties van THOR behoren niet tot de publieke ruimtes, daarom geldt het onderstaande:

Besloten gebouwen: geen advies, vaak wel mondkapje

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Advies CMT

Veiligheid staat voorop .Volg de bepalingen die gelden voor de publieke binnenruimtes. Mondkapjes verplicht.

 • Tijdens het binnensporten, gymzaal en Witte honk, geen mondkapjes.
  Bij binnenkomst en bij het weggaan mondkapje verplicht.
 • Thorhonk, voor kantine geldt regeling zoals in de horeca, alleen als men op de plaats zit geen mondkapje. Overige situaties mondkapje verplicht, ook bij bezoek toilet.
 • Uitzondering: Voor de buitensporters die gebruik maken van het toilet in ‘t witte honk geldt dat ze dit zonder mondkapje mogen doen.

Hoofdbestuur

December 2020

Functieomschrijving barvrijwilliger

Werkzaamheden

 • Je werkt meestal samen met een andere barvrijwilliger.
 • Je schenkt koffie en thee en fris/bier/wijn.
 • Alle verkopen worden op de kassa aangeslagen en afgerekend door de klant dmv een ledenpas of een bankpas. We nemen geen cash aan.
 • Je zorgt dat de koelvoorraad aan het eind vd bardienst is aangevuld.
 • Je maakt de bar, de tafeltjes, het koffieapparaat en de kopjes schoon.
 • Je zorgt voor aanvulling van toiletpapier (schoonmaken doet een schoonmaakbedrijf)
 • Soms worden er snacks gebakken. Dit is vooral tijdens evenementen en regelmatig ook ’s avonds.
 • Je bent aanspreekpunt voor bezoekers.

Wat vragen wij?

Minimaal 18 jaar oud en bereid om af en toe een bardienst te draaien. Je werkt graag met mensen en je bent gastvrij.

We zijn 6 dagen per week geopend en zoeken hulp op maandag- tm donderdagavond van 18.00 – 22.30 uur, woensdag van 08.30 – 12.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 8.00 – 12.00 uur. Indien je één van die dagen zou kunnen, dan zou je ons al enorm helpen.

Wat bieden wij?

Een gezellig team van vrijwilligers en de kans om meer leden van de club te leren kennen en zo je netwerk te vergroten. Je wordt onderdeel van een goed georganiseerde club en je wordt door een ervaren vrijwilliger ingewerkt.

Meer informatie en / of aanmelden

Franka Hagman   f-hagman@home.nl

Yvonne Langen    info@thor-roosendaal.nl

06 226 140 77

Functieomschrijving kantinewacht

.

THOR zoekt vrijwilligers die de taak van kantinewacht willen vervullen.

.

Wat is de aanleiding van deze taak ?

 1. De laatste jaren, met name rond de feestdagen en in de vakantieperiode, komt het regelmatig voor dat we slechts met zeer veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om bardienst te draaien. En als er niemand is om de bar te doen, dan is er maar één mogelijkheid: de kantine die avond of ochtend te sluiten.
 2. Zolang de sportkantines op last van de overheid gesloten zijn, gaan de trainingen gelukkig wel door. Dan hebben we iemand nodig die kan openen voor aanvang van alle trainingen en weer kan afsluiten.

 .

Maar bij een kantinesluiting moeten trainingen en vergaderingen wel gewoon doorgang kunnen vinden.

.

Een eerste stap op weg naar een oplossing voor dit probleem was het plaatsen van een koffiemachine in de hal van het Thorhonk. Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. Er moet ook iemand zijn die opent en sluit en tijdens de trainingen / vergaderingen op het Thorhonk past.

.

Wat gaat deze taak precies inhouden ?

 15 minuten vóór de eerste training openen van het Thorhonk. (maan- en woensdag is dat 18.45 uur, dins- en donderdag 18.15 uur, ochtenden om 08.15 uur)

 • Het kleine poortje aan de Elderseweg openen en sluiten.
 • Indien nodig aanvullen van spullen (koekjes, bekers, e.d.) bij het koffieapparaat in de hal.
 • Uiterlijk 30 minuten na de laatste trainingen afsluiten van het Thorhonk.
 • Controleer toiletten of er voldoende toiletpapier is
 • Controleer alle deuren en ramen of ze goed afgesloten zijn

We zoeken dus mensen die af en toe deze taak op zich willen nemen.

.

Van belang is ook nog het volgende om te weten:

 • De bar blijft gesloten: er worden geen barhandelingen verricht.
 • Indien nodig de AED, EHBO-koffer en/of icepack beschikbaar stellen als daarom wordt gevraagd.
 • In de winterperiode de buitenverlichting aan- en uitdoen.

.

THOR-leden die zich voor deze taak hebben aangemeld zullen TIJDIG benaderd worden als er een kantinewacht nodig is. Meer informatie: info@thor-roosendaal.nl

Functieomschrijving lid hoofdbestuur sportbeleid

.
Onderstaand een overzicht van zijn belangrijkste gewenste eigenschappen en van zijn belangrijkste werkzaamheden.

.
Hij/zij dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Interesse hebben in en kennis van onze vereniging
 • Aimabele persoonlijkheid
 • Kennis van wandelen, atletiek, nordic walking en de andere activiteiten van THOR
 • Kennis van gemeentelijk en landelijk sportbeleid

.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken van een bestuurslid Sportbeleid.

 • Stimuleren sportparticipatie bij THOR
 • Verkennen nieuwe sportinitiatieven
 • Volgen van (landelijke) trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op ons aanbod.
 • Stimuleren (evt. coördineren) opleidingen trainers en kader.
 • Regelmatig overleg met bestuurslid facilitair
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.
 • Deelnemen aan de Algemene LedenVergaderingen (2 ALV’s per jaar).
 • Voorzitten overleg met afdelingen inzake sportbeleid (1 per afdeling per jaar)
 • Lid hoofdbestuur en als zodanig aanspreekbaar zijn
 • Contact onderhouden met en verantwoording afleggen aan hoofdbestuur
 • Belangstelling tonen bij eigen activiteiten

.

Hoeveel tijd kost deze functie gemiddeld?

Gemiddeld 1 – 3 uur per week