Herstart trainingen.

Het Corona Management Team THOR heeft a.d.v. de nieuwe Corona regelingen  de voorwaarden geformuleerd waarbinnen de afdelingen weer zouden kunnen opstarten. Het belangrijkste uitgangspunt is en blijft: Veiligheid voor deelnemers en trainers. De uitwerking is aan de afdelingen. De afdelingen bekijken wat mogelijk en zinvol is. De verwachting is dat een aantal afdelingen in de week van 26 oktober weer kunnen opstarten in sterk aangepaste vorm. Onze jeugd kon gelukkig blijven trainen zoals ze dat gewend zijn. De  technische atleten hebben hun trainingen inmiddels weer opgepakt.

De leden worden door de eigen afdeling per mail geïnformeerd wanneer en hoe men weer gaat beginnen.

ALV wordt uitgesteld.

Helaas kan door de nieuwe Covid-19 maatregelen de geplande ALV van 26 oktober geen doorgang vinden. De vergadering wordt verplaatst naar 23 november a.s. De verwachting is dat het  dan nog steeds moeilijk is fysiek veilig te vergaderen. De vergadering zal daarom online plaatsvinden via het programma Zoom. Alle deelnemers krijgen tijdig een instructie toegestuurd en worden in de gelegenheid gesteld vooraf deel te nemen aan een oefensessie. Ook voor deze vergadering is het nodig dat je je via SuperSaaS aanmeldt. Je kunt je aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Als je deel wilt nemen aan een oefensessie is het raadzaam je eerder aan te melden. Degenen die zich al aangemeld hadden hoeven zich  niet opnieuw aan te melden.

https://www.supersaas.nl/schedule/THOR/ALV_23_november

De vragen en antwoorden betreffende  de stukken voor de ALV staan vanaf 22 oktober op de website.

Rabo ClubSupport 2020 – Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

Vanaf 5 oktober a.s. kunnen leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete club. Elke stem brengt geld op voor de club.
Uiteraard hopen we dat onze leden, zoals ze dat in het verleden steeds gedaan hebben, ook dit jaar weer 2 stemmen aan onze club zullen geven.
Er kan gestemd worden op Atletiek- en Recreatiesportvereniging THOR.
Het bestuur rekent op jullie support ! Bij voorbaat hartelijk dank !

Kantine 3 weken gesloten

Met ingang van vandaag, 29 september, (v.a. 18.00 uur) is de kantine gesloten. Dit is als gevolg van de nieuwe maatregelen die gisteren door de regering zijn afgekondigd.
De toiletten, kleedkamers en garderobe zijn wel bereikbaar. De trainingen gaan allemaal gewoon door. Bij slecht weer moet er helaas buiten worden gewacht.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen van a.s. zondag 4 oktober gaan helaas niet door. De weersvoorspellingen zijn slecht en aangezien de kantine dicht moet blijven kunnen onze juryleden, materiaal mensen en atleten zich niet warmen aan een kopje koffie. Bovendien mogen er voorlopig weer geen toeschouwers en ouders het sportpark op, terwijl we ook leunen op hulp van ouders bij een dergelijke wedstrijd. Tot slot willen we uiteraard geen extra risico lopen, want de gezondheid van vrijwilligers en leden staat voorop.

Ouders jeugd

Het kabinet heeft tevens wederom een verbod uitgevaardigd voor ouders en verzorgers om het sportpark te betreden. Zet dus uw kind bij de poort af als het komt trainen. Via de jeugdafdeling zal hierover nader gecommuniceerd worden.

Via de afdelingen, de nieuwsbrief en de website zal nadere informatie worden verstrekt.

Opzeggingen lidmaatschappen 2021

Binnen de huidige ledenadministratie van a.r.s.v. THOR wordt voor de leden afhankelijk van het type lidmaatschap, het basis/verenigingslidmaatschap THOR, het bondslidmaatschap en eventuele kosten wedstrijdlicentie Atletiekunie , dan wel het optionele bondslidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN geregistreerd.

Op basis van deze registratie vindt periodiek per kwartaal dan wel éénmalig per jaar de incasso van de verschuldigde contributiebedragen plaats.

Voor een juiste en tijdige verwerking van de eventuele opzeggingen van een lidmaatschap is als een van belangrijkste voorwaarden bepaald dat deze opzeggingen altijd schriftelijk/per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de ledenadministratie van onze vereniging a.r.s.v. THOR via het e-mailadres ledenadministratie@thor-roosendaal.nl onder vermelding van lidmaatschap nummer.

Op basis van deze opzegging zal door de ledenadministratie, voor zover van toepassing, naast het lidmaatschap van onze vereniging a.r.s.v. THOR ook automatisch het lidmaatschap bij de Atletiekunie (AU) en landelijke wandelbond (KWBN) worden beeindigd.

Bij het opzeggen van het basis/verenigings- en afdelingslidmaatschap a.r.s.v. THOR moet rekening gehouden worden met de binnen a.r.s.v. THOR geldende opzegtermijn, zijnde één maand voorafgaande aan de maand van de eerstvolgende incasso van de kwartaalcontributie. Het opzeggen van het lidmaatschap van de Atletiekunie en KWBN moet uiterlijk plaatsvinden op de door deze organisatie gestelde opzegdatum voorafgaande aan het volgende lidmaatschapsjaar.

Restitutie van een jaarlidmaatschap is hierbij na incasso niet mogelijk.

De uiterste opzegdata van de lidmaatschappen 2021 zijn:

Lidmaatschap a.r.s.v. THOR                          30 november 2020

Lidmaatschap Atletiekunie                         30 november 2020

Lidmaatschap KWBN                                     30 oktober 2020 (let op: afwijkende datum)

Door de ledenadministratie van a.r.s.v. THOR zal altijd een schriftelijke bevestiging van genoemde opzeggingen aan desbetreffende leden worden verstrekt.

Vertrouwende op aller medewerking in deze,

Met vriendelijke sportgroeten,

Ledenadministratie a.r.s.v. THOR

ledenadministratie@thor-roosendaal.nl