Trainingen weer opgestart, WELKOM TERUG!

Maandag 17 januari 2022

Vanaf 17 januari jl starten de diverse afdelingen hun trainingen weer op. In de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag 15 januari kon je lezen welke afdeling wanneer start.

In tegenstelling tot eerdere publicaties is er ’s avonds geen tijdslimiet. Dat betekent dat de normale trainingstijden worden gehanteerd.

Wat zijn de wijzigingen sinds afgelopen maandag bij THOR?

  • De kleedkamers en de douches zijn weer geopend; je kunt dus omkleden en douchen
  • ’t Witte honk is weer geopend voor trainingen
  • De gymzalen zijn weer geopend voor de gymlessen.
  • De jeugdafdeling laat ouders en kinderen via de gebruikelijke kanalen weten of de zaaltrainingen weer opgepakt worden of dat de jeugd buiten blijft trainen.
  • Draag binnen ALTIJD een mondkapje. Pas als je gaat sporten mag het af.
  • Entree is alleen toegestaan indien je een geldig CTB (coronatoegangsbewijs) kunt tonen
  • Helaas moet de bar nog steeds gesloten blijven, maar we schenken buiten koffie-to-go en er is  koffie/thee/chocolademelk uit de automaat in de hal verkrijgbaar. Hiervoor heb je je THOR-pas nodig of je bankpas. Voor de koffie/thee buiten is het handig indien je met koffiebonnen betaald.
  • We vragen je wél om je drankje BUITEN op te drinken.

Tip: Denk aan je hesje indien je ’s avonds gaat trainen

Van de voorzitter

.

Beste allemaal,

Niemand had gedacht dat we dit jaar in hetzelfde schuitje zouden zitten als vorig jaar. We hadden allemaal gehoopt dat we het nieuwe jaar konden starten met de traditionele nieuwjaarsloop. Helaas was sporten maar zeer beperkt mogelijk. Gelukkig kon onze jeugd al die tijd wel doorsporten, zij het buiten.

Het is en blijft ons voornaamste doel om het voor zoveel mogelijk leden mogelijk te maken samen te sporten. Gelukkig is er vanaf 15 januari weer meer mogelijk. Maar nog niet alles  mag. In het THOR-honk kunnen we nog niet samen koffie drinken, maar een koffie to go buiten opdrinken is wel toegestaan.  We zijn erg blij dat we weer wel in clubverband kunnen sporten. De afdelingen zijn druk bezig de trainingen weer op te starten. Elders in deze nieuwsbrief lees je verdere informatie hierover.

Vorige week hebben jullie de factuur ontvangen voor de contributie. We zijn in deze corona tijd kritisch op onze uitgaven, maar tegelijkertijd liggen verreweg de meeste kosten vast.  Helaas hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Wij waren dan ook genoodzaakt de contributie te verhogen.  De contributie is van levensbelang voor onze club.  Wij waarderen het enorm dat jullie gewoon de contributie zijn blijven betalen, want alleen met elkaar houden we de club overeind.

Tijdens de ALV van december hebben we toegezegd dat we dit jaar nog willen onderzoeken op welke manier de contributie alsnog verlaagd kan worden. Als dit gaat lukken zal het volledige bedrag waarmee we dan de contributieverhoging zouden kunnen verminderen ten goede komen aan de leden. Het definitieve voorstel hiervoor zal voorgelegd worden aan de leden in de ALV van juni. Zorg dat je erbij bent, zodat we ook jóuw mening hierover horen.

Laten we er samen weer een mooi, sportief jaar van maken.

Fred Zacht, waarnemend voorzitter

namens het bestuur van THOR

Toelichting van de penningmeester

Goed nieuws van de Plus spaaractie

De afgelopen maanden hebben onze leden flink punten gespaard door boodschappen te doen bij PLUS. Wij hebben van PLUS Van Gurp € 1.211 ,-ontvangen en van PLUS Gommers € 1.583,- tezamen € 2.794,- Een mooi resultaat. Dank aan de PLUS(sen) en natuurlijk aan onze leden, die hiermee de club extra ondersteunen!

En daar kregen we vragen over: Door een misverstand hebben we dit jaar niet kunnen meedoen aan de Rabo Clubsupport actie, maar deze donatie van de PLUS overstijgt in ruime mate het gemis daarvan.

Vragen over begroting en contributie voor 2022?

Stel je vragen vóór de ALV en dan komt er nog vóór de ALV een antwoord op je vraag. De beantwoording wordt ook toegevoegd aan de website, zodat andere leden het antwoord kunnen lezen. Lees alvast de antwoorden op eerder gestelde vragen hier.

De basiscontributie gaat in 2022 omhoog en ook de contributie van de meeste afdelingen. Waarom is dat eigenlijk?

Dat wordt hierna toegelicht.

THOR is de afgelopen 2 jaar geconfronteerd met een afname van het ledenaantal van ca. 20%. Per afdeling is het meer of minder. Grofweg betekent dit echter ca. € 30.000 minder contributie-inkomsten vergeleken met 2019. Daarnaast zijn de kantine-inkomsten lager. Corona is daar debet aan, maar met minder leden wordt er natuurlijk ook minder geconsumeerd. Dit is een begroot negatief effect van ca. € 18.000 voor 2022.

Het bestuur is het afgelopen jaar zeer voorzichtig geweest met contributieverhogingen om de gaten te dichten. Slechts in enkele afdelingen is dat beperkt gebeurd, vanwege eerdere structurele afspraken daarover. Ook de basiscontributie is zeer beperkt verhoogd, en de kantine-prijzen zijn in 2020-2021 niet aangepast aan de verhoging van de prijzen van de toeleveranciers. Gelukkig is er een ruime Corona tegemoetkoming geweest van de overheid, ook in 2021, wat in het najaar van 2020 nog niet voor mogelijk werd gehouden.

Dit kan zo echter niet langer. We moeten uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht gaan brengen, zowel in afdelingen, als in het algemene verenigingsdeel, dat gedekt wordt door de basiscontributie.

Voor afdelingen worden afdelingskosten hoofdelijk omgeslagen, en dat bepaalt de afdelingscontributie. De basiscontributie dekt het verschil van algemene verenigingsuitgaven en algemene inkomsten (kantine, evenementen, sponsoring, verhuur accommodatie). De kantine-prijzen worden aangepast met 5%. De kostendekkende basiscontributie komt ruim boven de € 100 te liggen met deze rekensom, terwijl die nu € 74 per jaar is. Deze verhoging vind het bestuur te gortig, en zij stelt een verhoging voor van € 15 per jaar, dus de nieuwe basiscontributie wordt € 89. E.e.a. leidt tot een begroot verlies voor 2022, maar dat wil het bestuur opvangen uit het verwachte resultaat van 2021. Dit resultaat over 2021 is overigens alleen positief door de grote Corona tegemoetkoming van de overheid.

De verhoging van de afdelings- en basiscontributie tellen op tot een financieel effect van ca. € 22.000. Het begrotingstekort dat daarna resteert is nog steeds ruim € 23.000, en ongeveer 10% van de begroting, wat nog steeds erg hoog is. Hopelijk gaat het gauw weer beter met de vereniging, en kan zij weer groeien!

Het contributievoorstel voor 2022 (afdelingen en basis) vind je hier.

Een uitgebreide toelichting daarop en op de begroting vind je hier.

Zijn er vragen? Aarzel ze niet om ze te stellen via info@thor-roosendaal.nl , want dan beantwoordt het bestuur die nog vóór de ALV.

Frank Altena, penningmeester

Avond locklown

.

Zaterdag 27 november 2021 19.30 uur

Na de persconferentie van vrijdagavond is duidelijk geworden dat Nederland vanaf 17.00 uur in een avond lockdown gaat tot 18 december.

Voor THOR heeft dit behoorlijk wat consequenties. We zetten ze hieronder op een rij, waarbij we onderscheid maken tussen overdag en ‘s avonds na 17.00 uur.

Overdag:

Trainingen en activiteiten tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen doorgaan, zij het met inachtname van de 1,5 m, en naast de bestaande regels van toegangscontrole, zijn ook de mondkapjes binnen weer verplicht tot je gaat zitten.

Max. 40 personen worden toegelaten in het THOR-honk. Dus vol betekent buiten koffie drinken of meteen na de training naar huis.

Na 17.00 uur:

Alle gebouwen, dus THOR-honk, Witte honk, wedstrijdtoren, gymzalen, etc. zijn na 17.00 uur gesloten.

Dat betekent dat ook de jeugdtrainingen in de gymzalen niet door kunnen gaan. (zaterdagochtend in het bos uiteraard wel)

Over georganiseerd buiten sporten is op dit moment nog geen duidelijke informatie beschikbaar. Wij wachten op berichtgeving van NOC/NSF en van de gemeente Roosendaal. Zodra we weten wat de mogelijkheden mbt het buiten sporten zijn, dan informeren we je verder.

De avondtraining in de gymzalen van onze gymgroepen (Marcel) van a.s. maandag 29 november komt te vervallen. Die van ‘s ochtends kunnen gewoon doorgaan.

De avondtraining van de afd. recreatie a.s. maandag 29 november komt te vervallen.

Hopelijk weten we maandag in de loop van de dag meer.

Buiten overdag:

hardlopen, wandelen, nordic walking, gym, atletiek en jeu de boules kunnen dus overdag doorgaan. De gebouwen incl. THOR-honk zijn toegankelijk voor leden met een geldig CTB én met mondkapje (ook al ga je even naar het toilet).

In een aparte mail zullen we a.s. maandag alle leden informeren en er komt een bericht op de website.

Verder zal in de loop van volgende week ook een nieuwsbrief verschijnen met daarin nadere info.

ALV:

De ALV gaat definitief naar maandag 13 december en zal via Zoom gehouden worden. Inschrijven voor de ALV gaat via Supersaas.

Open dag THOR, zaterdag 13 november

.
Altijd al willen beginnen met sporten?
Kom dan naar de open dag bij THOR

– Deelname is GRATIS –

Zaterdag 13 november organiseert THOR een open dag.

Hardlopen, wandelen, nordic walken, jeu de boules, gym en natuurlijk atletiek; dat zijn de sporten die door THOR worden aangeboden. Maak kennis met een van deze takken van sport en ontdek wat jij het leukst vindt.

Tijdens de open dag worden leuke workshops gegeven onder deskundige begeleiding van onze trainers en beweegcoaches.

Wie wil er niet vitaal blijven en/of worden? Samen bewegen brengt je zowel op sportief als op sociaal gebied zoveel meer. Je wereld wordt een stukje groter, je ontmoet nieuwe mensen, je bent samen bezig met bewegen op elk gewenst niveau wat bij je past.
Indien je iemand kent die dit ook leuk zou vinden en het gratis wil uitproberen: kom dan samen!

Op Sportpark Vierhoeven start zaterdag 13 nov. een leuke en sportieve Open Dag met diverse activiteiten. Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR organiseert deze open dag speciaal voor iedereen die graag eens een sportieve activiteit wil uitproberen. De diverse workshops zijn prima geschikt voor elk niveau; dus zeker zowel beginners als gevorderden kunnen zich deze dag prima testen.

Ontdek hoe leuk en gezellig samen bewegen kan zijn.
Trek gemakkelijk zittende kleding/schoeisel aan en de organisatie verzorgt de rest. Voor alle deelnemers is er een gratis kopje koffie/thee na afloop en leuke goody bag.

Wel even aanmelden via de link. De info met inschrijfformulier zijn ook verkrijgen in de kantine van THOR, Sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, te Roosendaal.
Vragen? info@thor-roosendaal.nl

Mis dit niet; nú beginnen met sporten is misschien wel het beste besluit dat je kunt nemen!

Graag tot zaterdag 13 november in het THOR-honk.

Kijk hier voor meer informatie over de activiteiten

Inschrijven voor de open dag