THOR Clubcards (de nieuwe ledenpassen).

Ga snel naar:

We hebben er even op moeten wachten, maar eind december a.s. ontvangen alle leden de THOR Clubcard. Deze nieuwe ledenpassen gaan in belangrijke mate afwijken van de ledenpassen zoals we die in het verleden kenden.

 

De belangrijkste verandering houdt in dat we met deze nieuwe ledenpassen in het Thorhonk kunnen betalen. Enkele belangrijke voordelen van de THOR Clubcard zijn:

  • Je hoeft geen geld meer mee te nemen naar de training.
  • Je hebt overzicht en controle over je bar-uitgaven (of die van je kind).

Hoe werkt betalen met de Clubcard?

  • Voor de administratieve afhandeling heeft THOR een overeenkomst gesloten met Twelve. Zij zijn leverancier van ons nieuwe kassasysteem in de kantine en beheren de BackOffice van de betaalfunctie van de Clubcard.
  • De Clubcard is een veelzijdig betaalmiddel dat je het nodige gemak en voordeel oplevert. Met deze persoonlijke ledenkaart kun je in het Thorhonk aan de bar afrekenen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met je persoonsgegevens. Deze worden in geen geval aan anderen verstrekt.
  • Bij een Clubcard betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de Clubcard op de kaartlezer gelegd, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de betaling omgezet worden in een PIN betaling, een contant geld betaling of een betaling met een andere Clubcard van bijvoorbeeld je loopmaatje.
  • Als een THOR Clubcard voor een betaling wordt aangeboden verschijnt het saldo van de ledenpas automatisch op het scherm.
  • Het verschuldigde geldbedrag verschijnt eveneens op het scherm en wordt bij een afrekening automatisch op het saldo in mindering gebracht.
  • Het nieuwe saldo van de pas verschijnt na de transactie ook weer in beeld.

 

Hoe kan ik saldo laden op mijn Clubcard?

Dat kan aan de bar in het Thorhonk, via de KNIP app of via internet (iDEAL). In het eerste geval betaal je met je PIN-pas en wordt het bedrag direct op je Clubcard gezet. Om je Clubcard via internet op te laden ga je naar een speciale website (volgt nog) en log je in op je persoonlijke pagina. Om veiligheidsredenen heb je een loginnaam en wachtwoord nodig die je in een aparte e-mail ontvangt.
Op ieder zelfgekozen moment kan een lid het saldo van zijn THOR Clubcard weer aanvullen. Over hoe je dit precies moet gaan doen ontvang je in een later stadium informatie.

In verband met een verhoging van de kantineprijzen per 1 januari 2019 heeft het bestuur besloten om een bedrag dat door een lid op zijn of haar pas wordt gestort automatisch met 20% te verhogen ! Met iDEAL moet het op te waarderen bedrag minimaal 10 euro zijn (en maximaal 200 euro).

Als je dus € 10,- op je THOR Clubcard stort wordt er € 12,- op de pas bijgeschreven. Bij € 25,- wordt dat dus € 30,- ! enz.

 

Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd?

Saldo wat op de Clubcard staat kan alleen worden teruggestort op een bankrekening bij beëindiging van het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar clubcard@thor-roosendaal.nl met al je gegevens, pasnummer en banknummer.

 

Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?

Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het LCD-scherm/klantendisplay aan de klant-zijde getoond.  Je kunt ook om een bonnetje vragen. Op de bon staan de consumpties en het actuele saldo. Je kunt degene achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas op de paslezer leggen. Het saldo wordt dan getoond.

Een andere mogelijkheid is inloggen op een speciale website. Deze site is te bereiken via elke mobiele telefoon, tablet of computer. Op deze site kan je je saldo en gebruikte consumpties inzien, gegevens wijzigen en je pas opwaarderen middels iDEAL. Nadere informatie volgt.

 

Heb je nog vragen ?

Richt je tot de werkgroep: ‘Cashless’ via info@thor-roosendaal.nl

 

1 oktober 2018

Werkgroep ‘Cashless’

 

Voorlopige agenda ALV

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering

Maandag 25 juni 2018 in het Thorhonk, aanvang 19.30 uur.
Het bestuur nodigt u van harte uit!

De agenda met bijbehorende stukken zijn tenminste 2 weken voor de vergadering in te zien op de website www.thor-roosendaal.nl en worden tevens ter inzage gelegd in de leeshoek van het Thorhonk.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Notulen algemene ledenvergadering 27 november 2017
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Voorstellen van de leden
Dienen minimaal 3 weken voor de vergadering, voorzien van een toelichting, bij de secretaris te zijn ingediend.
5. Aanstellen stembureau
6. Huldiging jubilarissen
7. Uitloting cijfer ledencertificaten
8. Jaarverslag 2017 (ter goedkeuring)
9. Jaarrekening 2017 (ter goedkeuring)
a. Verslag Kascommissie 2017/ decharge penningmeester.
b. Decharge bestuur voor het gevoerde financieel beleid 2017
c. Verkiezing kascommissie 2018
Pauze

10. Verantwoording
11. Privacybeleid THOR
12. Voorstel wijziging verenigingsstructuur en bestuursstructuur
13. Bestuursverkiezing
Vacatures voor voorzitter, bestuurslid accommodatie, relatiebeheer, sportbeleid
Tot de aanvang van de vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
14. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur van THOR,
Wil Hectors, secretaris

Verslagenheid na overlijden Jack Wouters

Afgelopen zaterdagochtend is Jack Wouters overleden in het bijzijn van zijn echtgenote en kinderen. Wij zijn diep geschokt door zijn overlijden. Jack betekende als trainer en als mens heel veel voor onze vereniging. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Jack.

boek ’90 jaar wedstrijdsport THOR’ niet in gedrukte vorm

De afgelopen 1,5 jaar heeft met name René de Kok keihard gewerkt aan de research voor en het schrijven van dit boek over de wedstrijdsport bij THOR door de jaren heen.  Het is een rijk gedocumenteerd geheel geworden waarin René het verhaal achter de prestatie beschrijft.

De belangstelling voor dit bijzondere boek is echter helaas onvoldoende om het uit te kunnen geven. We hadden gehoopt voldoende voorinschrijvingen te kunnen verzamelen en de steun van enkele sponsors.  Maar dat is helaas niet gelukt.

We hebben René gevraagd om door te gaan met zijn uitgebreide research, zodat we bij het 100-jarig jubileum een belangrijk deel van het materiaal wél in een gepaste vorm kunnen presenteren.

Met pijn in ons hart moeten we u dus melden dat het boek voorlopig niet in gedrukte vorm zal verschijnen. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun en interesse.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de werkgroep ‘90 jaar wedstrijdsport THOR’ o.l.v. Frans Witteveen