Wij zoeken een voorzitter! (Afdeling Recreatie)

Als afdeling recreatie van THOR zoeken we een voorzitter. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van onze leden. Natuurlijk zijn ook de andere bestuursleden en trainers een aanspreekpunt. We vinden het belangrijk dat je open staat voor opmerkingen, ideeën en suggesties van onze recreanten, van onze bestuursleden en van onze trainers.
We vinden het ook belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, moet je oppakken en eventueel doorgeleiden binnen onze afdeling of binnen THOR.
Tenslotte, maar niet onbelangrijk, heeft onze afdeling Recreatie binnen de algemene verenigingskaders een grote mate van vrijheid om eigen beleid te voeren en een eigen visie te ontwikkelen. Voor jou als voorzitter ligt er een uitdaging om daar daadkrachtig sturing aan te geven!

Welke taken heb je?
Als voorzitter van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

  1. Je leidt de vergaderingen van het bestuur. Deze vergaderingen vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
  2. Je woont het trainersoverleg bij. Dat vindt 4x per jaar plaats. Als je ook trainer bent kunnen we afspreken dat je deze overleggen ook voorzit.
  3. Je vertegenwoordigt onze afdeling bij vergaderingen van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur streeft ernaar 2x per jaar met de afdelingsvoorzitters te vergaderen.
  4. Je onderhoudt contacten met de verenigingsmanager over de dagelijkse gang van zaken.

Wat bieden we je?
Allereerst word je natuurlijk voorzitter van een afdeling met ruim 400 leden van een prachtige Roosendaalse sportvereniging! Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk!

Hoeveel tijd kost het?
Natuurlijk zijn niet alle taken uit te drukken in tijd. Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht.

Heb je vragen of interesse?
Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

  • Cor van Nispen
  • Toon van der Burgt
  • Ronny Weemaes
  • Thieu van Zundert (penningmeester)
  • Ruby van Diepen (secretaris)

Reacties kun je uiterlijk 1 juli 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!

Woensdagochtendtrainingen recreatie

Op 10, 17 en 24 juni kan er ook op woensdagochtend getraind worden in de recreatieve groepen. We trainen in 5 groepen: BC, D, E en F starten om 09.15 uur / LW start om 09.30 uur.

Vertrekpunt: parkeerplaats Vierhoeven. Info over parkeren fietsen + opstelvakken groepen volgt op 10 juni voorafgaande aan de training.

Deelnemers schrijven in via deze link.

Recreatietrainingen weer opgepakt. Benieuwd naar de ervaringen?

Op pinkstermaandag 1 juni 2020 staan vijf enthousiaste A-lopers om 08:30 te wachten op hun trainer, die zich verontschuldigt voor het te laat aankomen. Hij moet ’s morgens vroeg noodzakelijk wat zaken met betrekking tot het nieuwe protocol nazien.
Het voorinschrijven voor trainingen resulteert in een lijst, die op het laatste moment nog kan worden aangevuld tot een maximum van 2 groepen van 10 recreanten. Immers wie zich niet inschrijft, mag niet deelnemen aan de gezamenlijke training.
Bovenal is het moment van samenkomen een warme begroeting, uiteraard op afstand en zonder lichamelijk contact. Op de foto laten de vijf zien, wat die anderhalve meter inhoudt.

Dat zijn meteen de mededelingen en verder wordt er iemand gevraagd of hij/zij de trainer kan assisteren om de onderlinge afstand tijdens de training te bewaken. Ook een code-woord wordt afgesproken en dit wordt door de trainer ludiek opgelost door de vraag ‘coroja?’te laten beantwoorden door ‘coronee!’ of ‘coroja’. Laat die woorden voor eenieder duidelijk zijn, wat gewenst is en wat niet.
Vervolgens op pad en het eerste duurloopje van 10’ wordt al duidelijk wat de bedoeling is. Over een breed bospad loopt men strikt ter rechterzijde, en strikt ter linkerzijde met minstens anderhalve meter voor/op je medeloper. Dit werkt en de ruimte is genoeg om onderling het een en ander uit te wisselen. De warming-up gebeurt in een wijde kring, onderling anderhalve meter afstand, maar dat waren we al gewend.
De kern bestond uit interval kort en op een eenbaansweg lukt dat prima. Spontaan vormen de tweetallen links en rechts een lint op het moment dat een landbouwtrekker nadert. Ook een andere loopgroep wordt vakkundig gepasseerd onder uitbundig applaus.
Dan volgen nog wat versnellingen op de bospaden. Eerst een heel breed pad, waar wel drie lopers op rij de ruimte kiezen. Los zand deert hen niet. Later is het ook mogelijk een aantal single-tracks te belopen, uiteraard in lintvorm.

De tijd vliegt en in een laatste versnelling tot aan de punt van Visdonk worden de echte A-limieten gehaald. Bij de container, zowel start als eindpunt van deze training is het precies 10:00. Al lopend wat rekken en strekken sluit de training af. Lopers tevreden, trainer tevreden en ieder gaat zijns weegs om te genieten van deze zonnige dag.

Ad van Hees

Heb jij je al aangemeld voor een hardlooptraining?

We mogen weer georganiseerd hardlopen! En daar starten we maandag 1 juni mee. Wij hebben daar heel veel zin in! Jij ook?

Wel gaan een paar dingen anders. Zo kunnen we helaas niet met ons volledig trainingsaanbod beginnen. Aan een groep mogen maximaal 10 lopers plus een trainer meedoen. Daarom moet je je vooraf inschrijven voor een training. Let op: je kunt je pas 1 week van tevoren inschrijven. Dat betekent dat als je op woensdag wil trainen, je pas op de donderdag ervoor kunt inschrijven!
We starten onze trainingen vanaf de containers in het Visdonkbos en dus niet vanaf het THOR-honk.
En uiteraard zullen we allemaal minstens 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar.

Zodra het mogelijk is, zullen we ons trainingsaanbod uitbreiden. Dat doen we ook op basis van de eerste ervaringen.
Dus: schrijf je snel in via deze link en dan zien we je hopelijk snel!

Reanimatiecursussen bij THOR

Reanimatie bij Thor

Er worden 2 maal per jaar bij Thor herhalingsbijeenkomsten reanimatie met AED georganiseerd en verzorgd door de Hartstichting.

Voor alle wedstrijdtrainers, recreatietrainers, voorlopers wandel en nordic walking geldt een verplichte reanimatie bevoegdheid.

Iedereen met een reanimatiebevoegdheid kan aan de herhalingslessen deelnemen. Voor trainers en voorlopers is dit gratis, de kosten voor overige leden zijn 10,00 euro.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de data meld je dan per mail aan bij:

Marita Castenmiller: reanimatie@thor-roosendaal.nl of per telefoon 06-10249076.

 

Data worden ook via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

Vacature hersteltrainer

Het hoofdbestuur van THOR zoekt een opvolger voor Jan Ernest als hersteltrainer. Het liefst ziet het bestuur deze taak ingevuld voor de hele vereniging en door een lid van THOR. Andere voorwaarden zijn dat je ervaring hebt met het verzorgen van trainingen in het algemeen en via aanvullende opleidingen gekwalificeerd bent om hersteltrainingen te kunnen geven. Uiteraard staat er een vergoeding voor de uitvoering van de hersteltrainingen tegenover. Wanneer je belangstelling hebt, stuur dan voor 15 mei 2019 een mail naar Cor van Nispen, secretaris van de afdeling Recreatie van THOR: recreatie@thor-roosendaal.nl

Vacature hersteltrainer

Het hoofdbestuur van THOR zoekt een opvolger van Jan Ernest als hersteltrainer. Het liefst ziet het bestuur deze taak ingevuld voor de hele vereniging en door een lid van THOR. Andere voorwaarden zijn dat je ervaring hebt met het verzorgen van trainingen in het algemeen en via aanvullende opleidingen gekwalificeerd bent om hersteltrainingen te kunnen geven. Uiteraard staat er voor de uitvoering van de hersteltrainingen een vergoeding tegenover. Stuur voor 15 mei 2019 een mail naar Cor van Nispen, secretaris van de afdeling Recreatie van THOR, als je belangstelling hebt. Email-adres: recreatie@thor-roosendaal.nl

Clinic ‘kennismaken met trailrunning’ was een succes

De clinic ‘kennismaken met trailrunning’ is een samenwerking tussen THOR en FOOTPRINT. Onder leiding van Cor van Nispen en Jos Oonincx en assistenten Ad van Hees en Edwin Belfroid werd een aantal toegepaste oefeningen gedaan en liepen we langs de single tracks van Visdonk met 21 lopers.
Het was een gezellige en super gemotiveerde groep. Iedereen pikte het snel op en er zat voldoende uitdaging in.
De volgende clinic staat gepland op 30 maart waar we de paadjes en de zandbak van de Rucphense Hei aandoen. Trailers bedankt en tot de volgende!!!