Uitstel Algemene Ledenvergadering

Helaas kan de ALV van 29 juni 2020 geen doorgang vinden als gevolg van de Corona crisis. Deze ALV wordt verplaatst naar maandag 26 oktober 2020 aanvang 19:30 uur.

In artikel 16 van de Statuten wordt aangegeven dat er een algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na het jaareinde dient plaats te vinden om daarin het jaarverslag en jaarrekening goed te keuren. Vanwege Corona is het echter niet mogelijk om met grote groepen mensen bijeen te zijn. de Nederlandse overheid heeft met een noodwet e.e.a. aangepast, waardoor deze termijn van 6 maanden te verlengen is met maximaal 4 maanden. Vandaar de datum 26 oktober 2020.

Er komt daarna geen ALV in november, dus zal in oktober ook de begroting 2021 van arsv THOR worden vastgesteld.

Indien vragen over dit graag per mail naar secretaris@thor-roosendaal.nl

Levensbestendig THOR 90 jaar

(BNdeStem)

Met de presentatie van het boek 90 jaar Thor werd zaterdag in het Thorhonk op Vierhoeven herdacht dat de atletiek- en recreatiesportvereniging op 25 maart 1927 in het toenmalige Gildenhuis werd opgericht. In zijn welkomstwoordje vertelde vicevoorzitter Ronnie Weemaes dat de club werd opgericht als de R. K. Gymnastiek- en Atletiekvereniging tot Heil Onzer Ribbenkas.

Frans Witteveen, een van de redactieleden van het boek, gaf aan dat tijdens zijn interviews met (oud-)leden een wereld voor hem open was gegaan: ,,Ik proefde uit de gesprekken dat deze vereniging bestaat bij de gratie van de vele vrijwilligers.” Wethouder Toine Theunis kreeg het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Zelf schreef Theunis in een voorwoord: ,,Het eerste wat ik mij kan herinneren van THOR was de THOR-cross op het Red Band sportpark, waaraan ik als kleine jongen op de lagere school deelnam.”

Theunis zei zich enigszins beschaamd te voelen dat hij in het boek gepresenteerd wordt als vroeger THOR-lid: ,,Ik was in meerdere opzichten geen spectaculair lid.” Theunis meende echter dat THOR zijn waarde voor de Roosendaalse samenleving duidelijk heeft bewezen en dat nog steeds doet. ,,Het is een oude vereniging met een heel jonge geest. Bovendien is het een levensloopbestendige vereniging. Je kunt als zesjarige al lid worden en op gevorderde leeftijd met stokken lopen of jeu de boules spelen.”

De wethouder maakte in zijn toespraak nog excuses voor het feit dat THOR niet betrokken was bij de besprekingen tot herbestemming van het Red Band sportpark.