Van de voorzitter

.

Beste allemaal,

Niemand had gedacht dat we dit jaar in hetzelfde schuitje zouden zitten als vorig jaar. We hadden allemaal gehoopt dat we het nieuwe jaar konden starten met de traditionele nieuwjaarsloop. Helaas was sporten maar zeer beperkt mogelijk. Gelukkig kon onze jeugd al die tijd wel doorsporten, zij het buiten.

Het is en blijft ons voornaamste doel om het voor zoveel mogelijk leden mogelijk te maken samen te sporten. Gelukkig is er vanaf 15 januari weer meer mogelijk. Maar nog niet alles  mag. In het THOR-honk kunnen we nog niet samen koffie drinken, maar een koffie to go buiten opdrinken is wel toegestaan.  We zijn erg blij dat we weer wel in clubverband kunnen sporten. De afdelingen zijn druk bezig de trainingen weer op te starten. Elders in deze nieuwsbrief lees je verdere informatie hierover.

Vorige week hebben jullie de factuur ontvangen voor de contributie. We zijn in deze corona tijd kritisch op onze uitgaven, maar tegelijkertijd liggen verreweg de meeste kosten vast.  Helaas hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Wij waren dan ook genoodzaakt de contributie te verhogen.  De contributie is van levensbelang voor onze club.  Wij waarderen het enorm dat jullie gewoon de contributie zijn blijven betalen, want alleen met elkaar houden we de club overeind.

Tijdens de ALV van december hebben we toegezegd dat we dit jaar nog willen onderzoeken op welke manier de contributie alsnog verlaagd kan worden. Als dit gaat lukken zal het volledige bedrag waarmee we dan de contributieverhoging zouden kunnen verminderen ten goede komen aan de leden. Het definitieve voorstel hiervoor zal voorgelegd worden aan de leden in de ALV van juni. Zorg dat je erbij bent, zodat we ook jóuw mening hierover horen.

Laten we er samen weer een mooi, sportief jaar van maken.

Fred Zacht, waarnemend voorzitter

namens het bestuur van THOR

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.