Ledenverloop

De volgende figuur geeft inzicht in aantallen nieuwe leden en opzeggingen, geregistreerd per maand in 2019 en 2020.

Het aantal nieuwe leden vertoont een piek in april 2019 en recent in juni 2020. Dit is het gevolg van aanmeldingen bij Recreatie na succesvolle afsluiting van de opstapcursus.

Het totaal aantal nieuwe leden in 2019 was 208 en het aantal opzeggingen 225. Netto dus een afname van 17, iets meer dan 1% van het THOR ledenbestand.

Weinig nieuwe leden hebben zich aangemeld in april en mei van dit jaar, maar dat kon je wel verwachten gezien de Corona-stop. Deze maand juli hebben we gelukkig 7 nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Het aantal opzeggingen in 2020 is tot nu toe 147 tegenover aanmeldingen van nieuwe leden van 85. Met name in deze maand juli worden we geconfronteerd met een verontrustend groot aantal opzeggingen. Dit heeft natuurlijk de aandacht van het bestuur en de betrokken afdelingen.

29 juli 2020

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.