Functieomschrijving kantinewacht

.

THOR zoekt vrijwilligers die de taak van kantinewacht willen vervullen.

.

Wat is de aanleiding van deze taak ?

  1. De laatste jaren, met name rond de feestdagen en in de vakantieperiode, komt het regelmatig voor dat we slechts met zeer veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om bardienst te draaien. En als er niemand is om de bar te doen, dan is er maar één mogelijkheid: de kantine die avond of ochtend te sluiten.
  2. Zolang de sportkantines op last van de overheid gesloten zijn, gaan de trainingen gelukkig wel door. Dan hebben we iemand nodig die kan openen voor aanvang van alle trainingen en weer kan afsluiten.

 .

Maar bij een kantinesluiting moeten trainingen en vergaderingen wel gewoon doorgang kunnen vinden.

.

Een eerste stap op weg naar een oplossing voor dit probleem was het plaatsen van een koffiemachine in de hal van het Thorhonk. Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. Er moet ook iemand zijn die opent en sluit en tijdens de trainingen / vergaderingen op het Thorhonk past.

.

Wat gaat deze taak precies inhouden ?

 15 minuten vóór de eerste training openen van het Thorhonk. (maan- en woensdag is dat 18.45 uur, dins- en donderdag 18.15 uur, ochtenden om 08.15 uur)

  • Het kleine poortje aan de Elderseweg openen en sluiten.
  • Indien nodig aanvullen van spullen (koekjes, bekers, e.d.) bij het koffieapparaat in de hal.
  • Uiterlijk 30 minuten na de laatste trainingen afsluiten van het Thorhonk.
  • Controleer toiletten of er voldoende toiletpapier is
  • Controleer alle deuren en ramen of ze goed afgesloten zijn

We zoeken dus mensen die af en toe deze taak op zich willen nemen.

.

Van belang is ook nog het volgende om te weten:

  • De bar blijft gesloten: er worden geen barhandelingen verricht.
  • Indien nodig de AED, EHBO-koffer en/of icepack beschikbaar stellen als daarom wordt gevraagd.
  • In de winterperiode de buitenverlichting aan- en uitdoen.

.

THOR-leden die zich voor deze taak hebben aangemeld zullen TIJDIG benaderd worden als er een kantinewacht nodig is. Meer informatie: info@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.