Functieomschrijving bestuurslid facilitair

.

Omschrijving:

Als bestuurslid Facilitair ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Thorhonk, de atletiekbaan, de tribune, oefen- en krachtruimte, materialenopslag en het groen- en grijsonderhoud (tuin en tegels). Je zorgt als medebestuurslid voor een goede communicatie naar en vanuit de werkgroepen.  Je wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar. Kijkende naar de huidige inrichting van THOR betekent dit dat de werkgroep Barbeheer, de tuinploegen en de materialenploeg onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Uiteraard in goed overleg met de verenigingsmanager die de dagelijkse gang van zaken regelt.

Wat doet een bestuurslid facilitair?

 • verantwoordelijk voor de aansturing van de verenigingsmanager waar het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen
 • ontwikkelt, coördineert (delegeert) en evalueert het accommodatiebeleid
 • draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken
 • onderhoudt het contact met de gemeente inzake de atletiekbaan
 • stelt een jaarplan op voor het onderhoud
 • bespreekt wensen/problemen vanuit de vereniging en koppelt dit waar nodig terug
 • woont maandvergaderingen hoofdbestuur bij

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kunnen coördineren en delegeren

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 2 – 4 uur per week.

Reacties naar:  info@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.