Dank aan jullie, trouwe leden

10 juni 2020

Beste leden,

Wij prijzen ons als vereniging gelukkig dat de Corona-besmettingsgraad momenteel laag is en dat de meeste THOR-activiteiten met inachtneming van de regels weer konden starten. Een goed vooruitzicht is dat hopelijk per 1 juli zowel de kantine als het terras weer open kunnen. (maar dat is op dit moment nog niet zeker) Dit is voor onze vereniging immers een belangrijk en vooral gezellig ontmoetingspunt.
De regels die de overheid stelt blijven van belang, want hoe graag we het ook willen: het virus is nog steeds niet uitgeroeid, dus het blijft oppassen!
Graag willen wij je als lid complimenteren met je trouwe verbondenheid richting onze vereniging, want navraag bij de ledenadministratie leert ons dat er nauwelijks meer opzeggingen zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar. En jouw steun is voor het voortbestaan van onze vereniging van vitaal belang!
Zoals je kunt lezen op onze website wordt de ledenvergadering van 29 juni uitgesteld tot 26 oktober. Dit vanwege de coronaregels, waardoor het nogal complex is om een ledenvergadering te organiseren. We hopen echter op 26 oktober hiervoor een goede modus te vinden.

Zowel het financiële verslag 2019 als het jaarverslag zullen rond 29 juni op de website beschikbaar zijn, zodat u alvast over deze gegevens kunt beschikken.

Hoewel we vanwege een aantal onzekerheden nu nog geen goede inschatting kunnen maken van onze eindejaars financiën, zullen we als hoofdbestuur, indien het resultaat het toelaat, een voorstel doen aan de algemene vergadering om iets extra’s te doen als compensatie voor onze leden. Dit voornemen hebben wij al eerder via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
Ondanks dat we een tijdlang onze atletiekbaan en onze gebouwen niet of beperkt mochten gebruiken, hebben we steeds trouw huur betaald, terwijl de kantineopbrengsten nihil waren. Ook mochten we geen evenementen organiseren, waardoor we opbrengsten moesten derven. Onzeker is nog in welke mate de gemeente ons hiervoor gaat compenseren. Onze penningmeester is vrijwel dagelijks bezig om te kijken of en voor welke tegemoetkomingen THOR in aanmerking komt.

Nu we weer in THOR-verband kunnen sporten, wensen wij je een fijne zomer toe, waarin je volop van je sport kunt genieten.

Namens het Bestuur,

Willy Louwerse, voorzitter.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.