Omschrijving vacature kantinewacht

THOR zoekt vrijwilligers die de taak van kantinewacht willen vervullen..

Wat is de aanleiding van deze nieuwe taak ?

De laatste jaren, met name rond de feestdagen en in de vakantieperiode, komt het regelmatig voor dat we slechts met zeer veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om bardienst te draaien. En als er niemand is om de bar te doen, dan is er maar één mogelijkheid: de kantine die avond of ochtend te sluiten.

Maar bij een kantinesluiting moeten trainingen en vergaderingen wel gewoon doorgang kunnen vinden.

Een eerste stap op weg naar een oplossing voor dit probleem was het plaatsen van een koffiemachine in de hal van het Thorhonk.

Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. Er moet ook iemand zijn die opent en sluit en tijdens de trainingen / vergaderingen op het Thorhonk past.

Wat gaat deze taak precies inhouden ?

  • Om 18.00 of 18.30 uur (afhankelijk van de aanvangstijden van de trainingen) openen van het Thorhonk.
  • Het kleine poortje aan de Elderseweg (laten) openen en sluiten.
  • Aanwezig zijn in de kantine.
  • Indien nodig aanvullen van spullen (koekjes, bekers, e.d.) bij het koffieapparaat in de hal.
  • Om uiterlijk 21.00 uur (de laatste trainingen eindigen om 20.30 uur en leden moeten zich nog kunnen douchen) weer sluiten van het Thorhonk.

We zoeken dus mensen die af en toe (we schatten dit jaar maximaal 5 keer) deze taak op zich willen nemen.

Van belang is ook nog het volgende om te weten:

  • De bar blijft gesloten: er worden geen barhandelingen verricht.
  • Iemand die vooraf / achteraf iets wil drinken is aangewezen op de koffiemachine in de hal.
  • Uiteraard wel de telefoon opnemen als die rinkelt.
  • Indien nodig de EHBO-koffer / icepack beschikbaar stellen als daarom wordt gevraagd.
  • In de winterperiode de buitenverlichting aan- en uitdoen.

Thorleden die zich voor deze taak hebben aangemeld zullen TIJDIG benaderd worden als er een kantinewacht nodig is.

Voor meer informatie en/of aanmelden: info@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.