Omschrijving vacature bestuurslid communicatie 

Je coördineert alle zaken rondom communicatie en geeft richting bij de uitvoering van het communicatieplan. Je verstaat het communicatie vak en je kunt je inleven in een grote vereniging. Je wordt voor een periode van drie jaar benoemd, met een eenmalige verlenging van een tweede periode van drie jaar.

Je ondersteunt de afdelingen waar nodig; kijkende naar de huidige inrichting van arsv THOR betekent dit dat de werkgroepen Clubblad, Website, Sponsoring en Communicatie onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Wat doet een bestuurslid Communicatie?

 • voorzitten regulier overleg met de werkgroep communicatie (4 per jaar)
 • opstellen, beoordelen en/of actualiseren van het communicatiebeleid
 • afdelingen en vrijwilligers informeren omtrent communicatierichtlijnen
 • coördineren van actualisatie content website
 • advies verlenen over communicatie-oplossingen, meer specifiek over zaken als positionering, imago, social media-uitingen, huisstijl, tone of voice en persberichten
 • schrijven, beoordelen en/of redigeren van communicatie-uitingen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, wervende artikelen en social media-berichten
 • sturing geven aan werkgroep sponsoring
 • bijwonen vergaderingen hoofdbestuur

Gevraagd:

 • Affiniteit met THOR
 • Kennis van het communicatie vak
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis van sociale media

Tijdsbeslag:

Gemiddeld 4 -6 uur per week.

Reacties naar:  info@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.