Publicatie BN De Stem over misbruikschandaal

Aan alle THOR-leden:

Velen hebben wellicht de artikelen gelezen, zowel in de landelijke pers als vandaag (donderdag) in BN de Stem. Het gaat over het misbruikschandaal waarbij een trainer betrokken is die ook bij THOR training heeft gegeven. Mocht iemand dat artikel niet gelezen hebben, dan verwijzen wij hiervoor naar : https://www.bndestem.nl/roosendaal/atletiekwereld-walgt-van-jerry-m~a8db5863/

Dit soort zaken zijn binnen onze vereniging gelukkig niet bekend, maar we staan wel regelmatig stil bij de risico’s. Juist omdat onze vereniging dit soort risico’s al in een vroegtijdig stadium onderkend heeft, hebben wij al jaren een goed functionerende tuchtcommissie en sinds enkele jaren twee vertrouwens-contactpersonen. Hier kunnen onze leden veilig en strikt vertrouwelijk hun verhaal doen.

Zo klopt ook het betreffende artikel in BN de Stem dat onze vertrouwenscontactpersonen al bijna een jaar van deze zedenzaak op de hoogte waren en dat verder niemand (ook niet het hoofdbestuur) op de hoogte was. Dat vertrouwen en die geheimhouding zijn het belangrijkst en dat is binnen THOR gewaarborgd! Vooral jeugdleden maar ook volwassen sporters moeten hun sport veilig kunnen uitoefenen en daar staan we als sportvereniging voor.

De veiligheidsprocedures zijn bij onze vereniging goed georganiseerd, maar toch doen we als hoofdbestuur een dringende oproep aan je om verdachte situaties en/of ongewenst gedrag tegen jou zelf, of wat je in je omgeving waarneemt, altijd te melden bij een van onze vertrouwenscontactpersonen.

We zijn van mening dat de veiligheidsprocedures binnen onze vereniging goed geregeld zijn, maar we zullen de komende tijd alle betreffende procedures op dit gebied weer eens kritisch doorlopen om te bezien of alles beschreven is en er volgens de procedures gehandeld wordt.

Voor eventuele meldingen verwijs ik naar de vertrouwenscontactpersonen van THOR die je kunt bereiken via vcp@thor-roosendaal.nl  Verder kun je op onze website onder de rubriek Sportveiligheid nog veel meer informatie vinden. Zie: https://www.thor-roosendaal.nl/vertrouwenscontactpersoon/ ,  https://www.thor-roosendaal.nl/sociale-veiligheid/ en https://www.thor-roosendaal.nl/sportveiligheid/ 

Wij als hoofdbestuur wensen je een leuk en veilig sportjaar toe.

 

Willy Louwerse

voorzitter hoofdbestuur arsv THOR

Reacties gesloten