Publicaties ALV 2011

Na de bestuursvergadering hebben diverse personen aangegeven dat zij inzake de contributiestructuur nog graag het een en ander willen nalezen.

Daarom is besloten dat de volgende stukken op de website gepubliceerd worden.

 

Powerpoint-presentatie ALV juni 2011

Enqueteformulier gebruikt bij ALV juni 2011 en informatieavond oktober 2011

Powerpoint-presentatie ALV november 2011

Een voorbeeld-uitwerking

 

Mochten er nog vragen zijn kunnen deze altijd – bij voorkeur via het mailadres
secretaris@thor-roosendaal.nl gesteld worden aan de werkgroep.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.