Procedure lidmaatschap afmelden

  1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk en met vermelding van de reden opzegging te geschieden. Dat kan per brief of via e-mail. Ouders, voogden moeten kinderen t/m 17 jaar afmelden.
  2. Met in achtneming van de binnen onze vereniging geldende opzegtermijn, zijnde één maand voorafgaande aan de maand van de eerstvolgende incasso kwartaalcontributie, wordt je als lid uitgeschreven.
  3. Leden die het lidmaatschap opgezegd hebben ontvangen uiterlijk tien dagen na ontvangst van hun afmelding een standaardbericht van de ledenadministratie waarin de opzegging wordt bevestigd en wordt eveneens aangegeven per wanneer het lidmaatschap eindigt. Deze bevestiging zal bij voorkeur via een mailbericht plaats vinden.
  4. Opzegging van het jaarlidmaatschap van AU/ KWBN en AU-wedstrijdlicenties dient altijd schriftelijk te gebeuren en wel uiterlijk op de door deze organisaties gestelde opzegdatum lidmaatschap voor het volgende lidmaatschapsjaar. Restitutie van gedeelten van een jaarlidmaatschap is hierbij niet mogelijk. Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging en wordt tevens geïnformeerd over de hiervoor geldende contributieafspraken van de AU en KWBN.
  5. Opzeggingen dienen altijd plaats te vinden bij de Ledenadministratie van ARSV THOR, Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal of per mail via het emailadres: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl

Reacties gesloten