Aanmeldformulier

Wilt u zich inschrijven als lid van ARSV THOR?

U kunt dat doen door het aanmeldformulier in te vullen dat u hieronder vindt. Ook kunt u het pdf-bestand aanmeldformulier afdrukken en het formulier ingevuld bij de trainer afgeven of sturen naar
Ledenadministratie ARSV THOR, Antwoordnummer 895, 4700 VB  Roosendaal

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)
Manvrouw

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

E-mail adres (verplicht)

IBAN - bankrekeningnummer (verplicht)

* De incasso-opdracht zal de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal worden uitgevoerd. Dus op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober van enig jaar.


meldt zich hierbij aan als lid van de ARSV THOR, in de afdelingsgroep(en):

Soort contributie / afdeling Bedrag per kwartaal
(in €)
Bedrag per jaar
(in €)
 
Basiscontributie (voor ieder lid) 17,00 68,00 Verplicht 
      Ja  / Nee
Wedstrijdsport (jeugd) 14,25 57,00  
Wedstrijdsport (senioren 20 jaar) 19,50 78,00  
Recreatie 12,75 51,00  
Wandelen 5,75 23,00  
Nordic Walking 9,25 37,00  
Gym groepen 15,50 62,00  
Jeu de Boules 2,00 8,00  

en verleent tot wederopzegging een doorlopende incasso machtiging aan ARSV THOR om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde contributie per kwartaal betreffende het lidmaatschap te incasseren. Bij inschrijving is ook éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad € 10,00. Dit bedrag zal bij de eerste contributie-inning eveneens geïncasseerd worden.

Contributies voor lidmaatschappen van landelijke bonden worden jaarlijks vooruit en apart in rekening gebracht.
Bij de afdeling wedstrijdsport is lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. Voor recreanten is lidmaatschap van de Atletiekunie verplicht en een wedstrijdlicentie optioneel. Voor 2018 gelden hiervoor de volgende bedragen:

Bondcontributie (mini)pupillen € 14,85;
  junioren € 15,65;
  senioren en masters € 16,95
  recreanten € 16,95
Wedstrijdlicentie mini-pupillen € 0,00
  pupillen € 8,05
  junioren € 14,30
  senioren en masters € 22,85
 
De ledenafdracht voor de KWBN (wandelbond) bedraagt in 2017 € 12,00 (standaard) of € 8,00 (basis) per jaar, en is optioneel.

ARSV THOR kent een verenigingswerkbeleid. Dit houdt in dat van alle leden van THOR een bijdrage van acht uur per jaar wordt gevraagd voor diverse verenigingsactiviteiten. Nieuwe leden zijn vrijgesteld in het jaar dat ze lid worden, maar wij zouden het heel prettig vinden als u zich ook in het aanmeldjaar zou willen inzetten voor onze vereniging. Op de website onder menu "Lidmaatschap" keuze "Verenigingswerk" kunt u zien hoe u zich zou kunnen inzetten. Wij vragen graag uw aandacht hiervoor.

 Naam lid (min. 18 jaar)

Ter verificatie van uw aanmelding vragen we u de onderstaande code over te typen en het document vervolgens door middel van de button aan ons te verzenden.

captcha

PS-1. Na verzending ontvangt u van ons een bevestiging per mail dat dit aanmeldformulier door ons is ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.
PS-2. Uw aanmeld/incassomachtigingsformulier wordt t.b.v. SEPA-IBAN incasso bij ARSV THOR digitaal gearchiveerd.

Reacties gesloten