AANMELDFORMULIER ARSV THOR

Wilt u zich inschrijven als lid van Arsv THOR?

U kunt dat doen door het aanmeldformulier in te vullen dat u hieronder vindt.

Ook kunt u het pdf-bestand aanmeldformulier afdrukken en het formulier ingevuld en getekend bij de trainer afgeven of mailen naar: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)
Manvrouw

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Nationaliteit (verplicht)

2e Nationaliteit (optioneel)

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

Mailadres (verplicht)

IBAN - bankrekeningnummer voor incasso contributies (verplicht)

* De incasso van de kwartaalcontributie zal de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal worden uitgevoerd. Dus op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober van enig jaar.


Meldt zich aan als lid van arsv THOR bij de afdeling(en):

*) Bij aanmelding voor meerdere afdelingen is slechts eenmaal de basiscontributie verschuldigd.

Soort contributie / afdelingBedrag per kwartaal
(in €)
Bedrag per jaar
(in €)
 
Basiscontributie (voor ieder lid)22,2589,00Verplicht 
    
Wedstrijdsport (jeugd)16,5066,00
Wedstrijdsport (senioren vanaf 20 jr)21,7587,00
Recreatie14,7559,00
Wandelen7,0028,00
Nordic Walking11,2545,00
Gym groepen19,7579,00
Jeu de Boules2,008,00
Maak hier een keuze voor de door u gewenste afdeling

Verleent tot wederopzegging een doorlopende incasso machtiging aan a.r.s.v. THOR om van zijn/haar IBAN-bankrekening de eenmalige aanmeldkosten ad. € 15,00 en verschuldigde contributie en overige kosten te incasseren.

Voor de afdeling Wedstrijdsport is lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie (AU) verplicht. Voor de afdeling Recreatie is lidmaatschap van de Atletiekunie verplicht en een wedstrijdlicentie optioneel.

Bij de inschrijving van het lidmaatschap AU wordt € 5,00 aan administratiekosten door de AU in rekening gebracht. Voor de contributie en kosten wedstrijdlicentie Atletiekunie hier.

*) Bij de afdeling Wandelen is een lidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN optioneel.

Verleent hierbij tevens toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens in het kader van mijn lidmaatschap bij a.r.s.v. THOR. Bij deze verwerking van mijn persoonsgegevens zal via het privacyrecht, opgenomen in de AVG van 25 mei 2018, de vereiste bescherming aan mij als betrokkene worden geboden.
Voor verdere info klik hier.

Arsv THOR kent een verenigingswerkbeleid. Dit houdt in dat van alle leden van a.r.s.v. THOR een bijdrage van acht uur per jaar wordt gevraagd voor diverse verenigingsactiviteiten waarbij nieuwe leden zijn vrijgesteld in het jaar dat ze lid worden.
Hier kunt u zien hoe u zich zou kunnen inzetten. Wij vragen graag uw aandacht hiervoor.

 Naam lid (min. 18 jaar)

Ter verificatie van uw aanmelding vragen we u de onderstaande code over te typen en het document vervolgens door middel van de button aan ons te verzenden.

captcha

PS-1. Na verzending ontvangt u van ons een bevestiging per mail dat dit aanmeldformulier door ons is ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.

PS-2. Uw aanmeld/incassomachtigingsformulier wordt bij arsv THOR digitaal gearchiveerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.