Aanmeldformulier

Wilt u zich inschrijven als lid van ARSV THOR?

U kunt dat doen door het aanmeldformulier in te vullen dat u hieronder vindt. Ook kunt u het pdf-bestand aanmeldformulier afdrukken en het formulier ingevuld bij de trainer afgeven of sturen naar
Ledenadministratie ARSV THOR, Antwoordnummer 895, 4700 VB  Roosendaal

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)
Manvrouw

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer vast

Telefoonnummer mobiel

E-mail adres (verplicht)

IBAN - bankrekeningnummer (verplicht)


meldt zich hierbij aan als lid van de ARSV THOR, bij de afdeling(en):

Soort contributie / afdeling Bedrag per kwartaal
(in €)
Bedrag per jaar
(in €)
 
Basiscontributie (voor ieder lid) 15,00 60,00 Verplicht 
      Ja  / Nee
Wedstrijdsport (jeugd) 14,25 57,00  
Wedstrijdsport (senioren geb. 1997 en <) 19,50 78,00  
Recreatie 12,75 51,00  
Wandelen 5,75 23,00  
Nordic Walking 9,25 37,00  
Gym 15,50 62,00  
Jeu de Boules 2,00 8,00  

en verleent tot wederopzegging een doorlopende incasso-machtiging aan ARSV THOR om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde contributie per kwartaal betreffende het lidmaatschap te incasseren. Bij inschrijving is ook éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad € 10,00. Dit bedrag zal bij de eerste contributie-inning eveneens geïncasseerd worden.

Contributies voor lidmaatschappen van landelijke bonden en kosten wedstrijdlicenties worden jaarlijks vooruit en apart in rekening gebracht en geïncasseerd.
Bij de afdeling wedstrijdsport is lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. Voor de afdeling Recreatie is lidmaatschap van de Atletiekunie verplicht en een wedstrijdlicentie optioneel. Voor de afdeling Wandelen is lidmaatschap van de KWBN (Wandelbond) optioneel. Voor 2017 gelden hiervoor de volgende bedragen:

Contributie Atletiekunie (mini)pupillen € 14,75;
  junioren € 15,55;
  senioren en masters € 16,80
  recreanten € 16,80
Wedstrijd licentie mini-pupillen € 0,00
  pupillen € 8,00
  junioren € 14,20
  senioren en masters € 22,70
Contributie KWBN € 12,00 (standaard) of € 8,00 (basis) per jaar

ARSV THOR kent een verenigingswerkbeleid. Dit houdt in dat van alle leden van THOR een bijdrage van acht uur per jaar wordt gevraagd voor diverse verenigingsactiviteiten. Nieuwe leden zijn vrijgesteld in het jaar dat ze lid worden, maar het bestuur zou het heel prettig vinden als u zich ook in het jaar van aanmelding zou willen inzetten voor onze vereniging. Op de website onder menu "Verenigingswerk" kunt u zien hoe u of als ouder/voogd zich zou kunnen inzetten. Wij vragen graag voor een correcte toepassing van het "Verenigingswerk" uw bijzondere aandacht hiervoor.

 Naam lid (min. 18 jaar)

Ter verificatie van uw aanmelding vragen we u de onderstaande code over te typen en het document vervolgens door middel van de button aan ons te verzenden.

captcha

PS. Na verzending ontvangt u van ons een bevestiging per mail dat dit aanmeldformulier door ons is ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.

Reacties gesloten