Contributie

.

Op basis van de jaarlijkse begroting die tijdens de Algemene ledenvergadering in de maand november van elk jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd vindt dit tijdens deze ALV eveneens de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

.

De contributie voor het jaar 2022 luidt als volgt:

Afdeling
Basis-contrib. verpl. per jaar
Afd-contrib. per jaar
Basis en afd contrib. per kw.
Basis en afd. contrib. per jaar
Contrib. Atletiek-unie (AU) per jaar
Wedstr. licentie Atletiek-unie (AU) per jaar
Contrib. KWBN per jaar
Totaal per jaar
Wedstrijd-sport Jeugd Pupillen
89,00
66,00
38,75
155,00
16,25
8,80
180,05
Wedstrijd-sport Jeugd Junioren
89,00
66,00
38,75
155,00
17,15
15,65
187,80
Wedstrijd-sport Senioren
89,00
87,00
44,00
176,00
18,55
25,05
219,60
Recreatie, vanaf 18 jaar
89,00
59,00
37,00
148,00
18,55
166,55
Wandelen
89,00
28,00
29,25
117,00
19,00 of 11,50
136,00 of 128,50
Nordic Walking
89,00
45,00
33,50
134,00
134,00
Gym groepen
89,00
79,00
42,00
168,00
168,00
Jeu de boules
89,00
8,00
24,25
97,00
97,00

.

Bij de afdeling Wedstrijdsport is het lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. Voor de afdeling Recreatie is het lidmaatschap van de Atletiekunie ook verplicht maar een wedstrijdlicentie optioneel. Indien het lidmaatschap Atletiekunie na de datum van 1 oktober van een kalenderjaar wordt aangegaan, wordt slechts 25% van de contributie en kosten wedstrijdlicentie in dat nog lopende jaar in rekening gebracht.

.

Verder is bij de afdeling Wandelen een lidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN optioneel.

.

De contributies en kosten wedstrijdlicentie van deze landelijke bonden worden jaarlijks vooruit afzonderlijk in rekening gebracht en geincasseerd bij de leden van genoemde afdelingen.

.
Bij inschrijving als nieuw lid van a.r.s.v. THOR zijn éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad. € 15,00. Bij aanmelding als lid van de Atletiekunie zijn eveneens éénmalig administratiekosten verschuldigd ad. € 5,00 Deze bedragen zullen bij de eerste contributie-inning geïncasseerd worden.

.

Alle contributiebedragen worden uitsluitend via een doorlopende incassomachtiging per kwartaal geïncasseerd. Rond de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal wordt de contributie bij de leden geïnd van het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Voorafgaande aan deze incasso ontvangen de leden per mail een specificatie van de contributiefactuur.

.

Bij hoge uitzondering wordt een afwijkende betaling van de verschuldigde contributie toegestaan waarbij de bedragen overgemaakt kunnen worden naar IBAN-bankrekeningnummer NL69 RABO 0146 4591 13 ten name van ARSV THOR Contributie. Bij een buitenlandse overboeking moet het BIC-nummer RABOLU2 gebruikt worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.