Accommodatie

In 2015 bouwen we aan een nieuwe atletiekbaan op Sportpark Vierhoeven .

De huidige atletiekbaan op hetĀ Red Band SportparkĀ zal tot 1 november 2015 in gebruik zijn.

Dat betekent dat vanaf deze datum nagenoeg al onze activiteiten op en vanaf Sportpark Vierhoeven zullen plaats vinden.

Uitzondering hierop vormen de diverse gymgroepen die het hele jaar door in diverse gymzalen in Roosendaal sporten en de jeugdgroepen die in de winter eveneens in verschillende gymzalen sporten.

Reacties gesloten