Amy Hasselton terug bij THOR

Vanaf 1 april komt Amy Hasselton weer in wedstrijden uit voor THOR. De
jonge topatlete, vorig jaar in de categorie onder 20 jaar Nederlands
kampioen verspringen (5.87 m), tweede op de zevenkamp outdoor en
Nederlands kampioen indoor op de vijfkamp, richt zich volledig op de
meerkamp. Voor 2021 heeft Amy haar doelen gesteld om goed te presteren
op het NK meerkamp in Breda en de limiet te halen voor het EK U23. De
afgelopen jaren was Amy als gastlid nog steeds verbonden aan THOR en
zagen we haar veelvuldig trainen op onze atletiekbaan, maar kwam ze in
wedstrijden uit voor Spado. Dit jaar gaan we haar weer zien schitteren
in het THOR-tenue tijdens wedstrijden. De vele trainingen, 8 keer in de
week, die nodig zijn voor een succesvolle meerkamp doet ze afwisselend
bij THOR, Koen Konings van Aleco en ATR Rotterdam. We wensen Amy veel
plezier en succes als THOR-atlete.

We mogen weer!

Aan alle leden van de afdeling recreatie


We gaan de trainingen voor de afdeling recreatie op zaterdag 27 maart 2021 weer opstarten. Met 4 -tallen mogen we zowel op, als buiten het sportpark Vierhoeven gaan hardlopen. Om alles in goede banen te leiden hanteert het bestuur van de afdeling recreatie de volgende aanvullende maatregelen:
• Aanmelding via SuperSaas is verplicht. Er kan vanaf maandag 22 maart ingeschreven worden.
• Afhankelijk van het te verwachten aantal aanmeldingen bij bepaalde trainingssessies worden er 1 of 2 trainers per niveaugroep ingezet.
• De groepsgrootte met 1 trainer is maximaal 13 lopers (3 groepen van 4 lopers en 1 trainer van dienst).
• De groepsgrootte met 2 trainers is maximaal 18 (4 groepen van 4 en 2 trainers van dienst)
• Tussen de groepen van 4 wordt minimaal 20 meter afstand gehouden.
• Bij de oefeningen voor de warming up en cooling down geldt alleen het bewaren van de 1,5 meter afstand.
• Als er meerdere trainers deelnemen in dezelfde groep of op dezelfde dag aanwezig zijn, en er zijn meer dan 9 deelnemers in een groep, dan hebben de betrokken trainers de vrijheid om op te splitsen c.q. taken te verdelen.
• Het is ook mogelijk dat de lopers van een groep met een zeer gering aantal (1 of 2) overgeheveld worden naar een andere groep om op deze wijze de extra trainer te vinden.
• Bestuurslid Thieu van Zundert zal, als er lopers op de wachtlijst staan, en er is ruimte door aanwezigheid van 2 of meerdere trainers in de betrokken groep, ervoor zorgen dat ze alsnog tot de training worden toegelaten.
• Vanaf woensdag 31 maart 2021 kan er op woensdagavonden op de baan worden getraind. Echter de trainer van dienst bepaalt in overleg met de groep of er op de baan dan wel op de weg wordt getraind.
• De accommodatie van het Thorhonk is nog niet beschikbaar.
• Voor elke niveaugroep zijn er aparte startvakken in de buurt van de tribune gemaakt. Hou bij het verzamelen in de startvakken 1,5 meter afstand.
• De tassen en kleding kunnen tijdens de training op de tribune achtergelaten worden. Blijf niet op de tribune hangen maar begeef je zo snel mogelijk naar de startvakken of naar huis.
• Het toilet van het Witte Honk kan gebruikt worden.
Ook de trailruntraining wordt weer opgestart en wel op zaterdag 3 april 2021. Op de website van THOR en via persoonlijke mails zal hierover nog nadere informatie volgen.
Het bestuur van de afdeling recreatie wenst haar leden ondanks de beperkingen veel loopplezier bij THOR.

Clubkampioenschap Cross Jeugd

Op zaterdag 27 februari 2021 vonden de jaarlijkse cross clubkampioenschappen plaats onder de jeugdleden.  Vele pupillen en junioren stonden weer in groepjes aan de start. Ze liepen diverse afstanden op een parkoers rondom Thorhonk. De kampioenen konden na de loop direct het podium beklimmen. Foto’s zijn gemaakt en doorgestuurd aan de diverse groepen, zodat ouders ook nog een glimp konden opvangen.  Het was weer een gezellig en sportieve ochtend bij Thor.

De uitslagen:
Junioren
Pupillen A
Pupillen B
Pupillen C/mini

De foto’s komen op de fotosite.